-2.3ºC Chișinău
Sâmbătă 23 martie 2019

„Comisia de la Veneția și OSCE regretă”. Cum au fost îndeplinite recomandările privind reforma electorală de către autoritățile Moldovei

Autoritățile Moldovei nu au îndeplinit principala recomandare a Comisiei de la Veneția și OSCE referitoare la reforma electorală în țară – cea de a nu modifica sistemul electoral (în imagine – președintele CV Gianni Buquicchio și președintele parlamentului Moldovei Andrian Candu). Despre aceasta se spune într-o declarație comună aprobată de Comisia de la Veneția și Biroul OSCE pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului. În aceasta se mai conține lista noilor recomandări pentru îmbunătățirea legislației electorale.

În documentul comun publicat pe site-ul oficial al Comisiei de la Veneția se constată că autoritățile moldovenești nu au îndeplinit principala recomandare – cea de a nu modifica sistemul electoral în „actualul context moldovenesc”.

Este vorba despre lipsa unui larg consens politic în privința trecerii la sistemul electoral mixt și a pericolului că aleșii în circumscripțiile uninominale se vor afla sub influența cercurilor de afaceri și a intereselor personale.

În document se menționează că în acest sens, observațiile expuse de Comisia de la Veneția și OSCE în anul 2017 sunt actuale și astăzi. „Comisia de la Veneția și OSCE își exprimă regretul în legătură cu faptul că principala recomandare (cea de a nu modifica sistemul electoral – NM) nu a fost respectată”, se spune în declarație.

„Rămâne să vedem, cum va fi realizat în practică sistemul electoral mixt, la viitoarele alegeri”, menționează autorii.

În ce privește celelalte recomandări, autorii documentului menționează că parțial sau totalmente, unele dintre ele au fost luate în calcul.

În același timp, Comisia de la Veneția și OSCE vorbesc critic despre decizia de a organiza alegeri în circumscripțiile uninominale într-un singur tur, considerând că este necesar de a oferi candidaților independenți posibilitatea de a se promova și în circumscripțiile naționale. De asemenea, autorii insistă în continuare asupra micșorării pragului de trecere în parlament.

Autorii documentului insistă și asupra necesității unor garanții suplimentare de reprezentare a femeilor și minorităților naționale în organul legislativ.

În ce privește delimitarea circumscripțiilor electorale, experții constată că cei mai mulți participanți ai comisiei de profil sunt persoane loiale partidului de la guvernare, iar principalele partide de opoziție au decis să boicoteze activitatea comisiei.

Reprezentanții Comisiei de la Veneția și ai OSCE menționează că în timpul vizitei lor la Chișinău, unii interlocutori susțineau că delimitarea circumscripțiilor este un rezultat al „compromisului politic dintre partidele politice interesate și nu un rezultat pur al procesului tehnic”. „Comisia de la Veneția și OSCE nu sunt în stare să verifice ori să respingă aceste afirmații”, se spune în document.

Totodată, ei subliniază că în una dintre cele două circumscripții de pe teritoriul Găgăuziei numărul alegătorilor care revin unei circumscripții (67278) este neîntemeiat de mare și depășește eroarea maximă posibilă de la valoarea medie (10%). Comisia de la Veneția și OSCE recomandă evitarea unor astfel de abateri de la stipulările legii.

În ce privește circumscripțiile din Transnistria și votarea în străinătate, cele două instituții internaționale presupun că practica de calculare a numărului de alegători reieșind din numărul celor care au votat la ultimele alegeri parlamentare poate fi inexactă și nu e valabilă pentru calcularea numărului de circumscripții electorale.

Comisia indică autorităților moldovenești asupra necesității de a preciza criteriile pentru determinarea numărului de circumscripții electorale în străinătate, precum și criteriile de stabilire a hotarelor acestora.

Un punct separat al documentului este dedicat cerințelor față de candidați de a oferi la înregistrare certificat de integritate. În recomandările din luna iunie 2017, experții comisiei recomandau reglementarea detaliată a acestei proceduri pentru evitarea interpretării ambigue.

Comisia de la Veneția recomandă și de această dată autorităților moldovenești să revadă normele care reglementează acordarea certificatelor de integritate. În opinia experților, stipulările legislației despre certificatele de integritate trebuie să fie aplicate imparțial și obiectiv.

Autori: Irina Ivaschina, Evghenii Ceban

Партнерские ссылки