Judecător nesigur sau are dreptul?
Putea oare CC să ceară dizolvarea parlamentului?
Bătălie juridică
Judecător nesigur sau are dreptul?
Putea oare CC să ceară dizolvarea parlamentului?
Bătălie juridic
Curtea Constituțională a avut un rol semnificativ în actuala criză politică din Moldova. În ultimul moment, magistrații CC au declarat că termenul limită pentru formarea guvernului a expirat la 7 iunie, iar la 8 iunie deja (peste o oră de la briefingul Partidului Democrat), au declarat ilegale toate documentele care au fost adoptate de noua majoritate parlamentară creată din ACUM și PSRM. Cu acordul CC, Pavel Filip, în calitate de președinte interimar, a dizolvat parlamentul. Putea oare CC să oblige dizolvarea parlamentului și a calculat corect oare termenul limită de formare a guvernului? NM a inițiat o «bătălie» a juriștilor și a foștilor magistrați ai CC, ale căror opinii sunt diferite în acest sens.
Când trebuie lansată numărătoarea?
Nicolae Osmochescu
Expert în drept constituțional, ex-membru al CC
Termenul de trei luni nu este calculat din momentul validării alegerilor, ci din ziua când a avut loc prima ședință, cea de constituire a noului parlament. Adică, de la 21 martie 2019, trebuie să fie calculate trei luni calendaristice.
Dacă timp de trei luni, parlamentul nu a reușit să formeze guvernul sau a blocat activitatea legislativă, peste trei luni, președintele are dreptul să dizolve parlamentul, după consultările fracțiunilor parlamentare.
tv8.md
Victor Popa
Ex-membru al CC
Decizia Curții este obligatoriei și definitivă, ea nu poate fi contestată. Deci, președintele este obligat să semneze decretul cu privire la dizolvarea parlamentului. Din momentul în care a intrat în vigoare decizia CC, parlamentul trebuie să fie dizolvat dacă cele trei luni au expirat. Trebuie să ținem cont de deciziile CC din anul 2013, în care se menționează că termenul de trei luni este calculat din momentul validării mandatelor de deputat.
publika.md
Teodor Cârnaț
Expert în drept constituțional
«Scopul art. 85 al Constituției nu este de a respecta termenul de trei luni, ci de a debloca criza parlamentară. […] Ținând cont de cele trei luni, termen care este indicat în Constituție, și nu de 90 de zile, așa cum a declarat Curtea, parlamentul a fost funcțional până la 9 iunie. Sâmbătă, 8 iunie, a fost convocată ședința parlamentului, s-a votat guvernul, deci, criza a fost depășită. De ce Dodon ar trebui să se adreseze Curții pentru a dizolva parlamentul?».
zdg.md
Vitalie Nagacevschi
Jurist
Ținând cont de faptul că nu există un regulament clar, cum și din ce moment trebuie numărate aceste 90 de zile, CC este unica autoritate care are dreptul să comenteze Constituția și să decidă, cum trebuie să fie calculate aceste 90 de zile.
Problema nu constă în faptul, cum trebuie să fie numărate aceste 90 de zile, ci în comportamentul politic al partidelor care au așteptat până în ultima zi pentru a forma majoritatea parlamentară. Dacă ei ar fi făcut acest lucru cu o zi-două mai devreme, nu ar fi fost nicio problemă.
Alexandru Tănase
Ex-președinte CC
În anul 2015, eu am publicat un articol în care, în mod detaliat, mi-am expus opinia și comentariul cu privire la dizolvarea parlamentului și la termenul de trei luni. Părerea mea […] a rămas aceeași. Din câte știți, Secretarul General al Consiliului Europei s-a adresat către Comisia de la Veneția pentru a afla părerea despre situația creată. Cred că CV are posibilitatea de a se expune corect și profesionist.
facebook.com
Din articolul din anul 2015, la care Tănase face referire:
Termenul de trei luni, care este prevăzut de Constituție pentru formarea guvernului, s-a început la 9 decembrie 2014, ziua în care au fost validate alegerile parlamentare […]. Acest termen expiră indiferent de desfășurarea procedurii de formare a noului guvern sau/și crearea acestuia, și expiră la 9 martie 2015 (doar către acest termen, parlamentul trebuie să fie dizolvat – NM).
alexandru.tanase.md
Dar trebuia oare să fie dizolvat parlamentul?
Vladislav Gribincea
Directorul Centrului de Resurse Juridice (CRJM)
Mă întreb, de ce Curtea a așteptat ultima zi a acestui termen pentru a adopta o asemenea decizie și de ce, în genere, a fost nevoie să se precizeze acest lucru la Curte, mai ales în contextul actual. […] Conform art. 85 al Constituției, președintele «are dreptul» să dizolve parlamentul. CC a declarat că scopul acestei norme este de a nu admite o criză parlamentară. În conformitate cu același art. 85 al Constituției, dizolvarea poate avea loc doar după consultările fracțiunilor parlamentare. E clar că aceste consultări nu pot dura la nesfârșit. Acum apare întrebarea: având în vedere scopul art. 85 al Constituției, cel de a evita criza parlamentară, poate oare să fie dizolvat parlamentul, dacă până la sfârșitul consultărilor fracțiunilor (în funcție de situație - 102 săptămâni) se creează majoritatea parlamentară și se aprobă guvernul?
facebook.com
Vitalie Catană
Expert în drept constituțional
Și eu am o opinie care se deosebește de părerea CC în privința datei de la care trebuie să înceapă numărătoarea celor trei luni. Doar că deciziile CC se execută și nu se discută. Iar mai exact, noi avem dreptul să discutăm, însă oricum, trebuie să executăm. Iar opiniile pot fi utile în viitor, dacă ele vor fi actuale.
vox.publika.md
Victor Pușcaș
Ex-membru al CC
Sunt convins, Comisia de la Veneția va ajunge la concluzia că și parlamentul, și guvernul sunt legitime. Ținând cont de faptul că alegerile din 24 februarie s-au desfășurat în mod legal și cu respectarea normelor. Aceste alegeri au fost recunoscute constituționale și în țară, și peste hotare. […] CC ar trebui să salute crearea majorității parlamentare.
ipn.md
Dar puteau fi anulate toate deciziile parlamentului după e a fost anunțată dizolvarea acestuia?
Nicolae Eșanu
Secretar de stat al Ministerului Justiției
Sper din toată inima că pagina oficială a Curții Constituționale a fost spartă și că nu am fost nevoit să văd cum CC se uită la televizor și declară neconstituționale deciziile parlamentului care încă nici nu au fost prezentate în formă scrisă.
facebook.com
Victoria Iftodi
Ex-ministru al justiției, ex-membru al CC
Nu vreau să comentez. Ministerul Justiției trebuie să execute. În genere, justiția adesea este învinuită, însă, cu toate acestea, fiecare decizie trebuie să fie executată. Fiecare trebuie să îndeplinească și să se subordoneze. Cu părere de rău, masa critică a fost atinsă. Sper că vom ajunge la înțelepciune și vom depăși toate aceastea.
protv.md
Mircea Iuga
Ex-membru al CC
Oare noi mai avem Curte Constituțională? După ultimele decizii făcute publice, e clar că nu. […] În Codul Jurisdicției Constituționale se spune clar că pot fi contestate și studiate doar deciziile care au fost adoptate și care au intrat în vigoare. Doar persoanele cu retard mintal pot anula deciziile care abia au fost semnate. […] Situația privind cele 90 de zile, la fel, este neclară, ei au găsit cum să răstoarne situația.
protv.md
Vladimir Cebotari
Ex-ministru al justiției, vicepreședinte al Partidului Democrat
În art. 85 al Constituției se spune că președintele «are dreptul de a dizolva parlamentul». Au fost deja câteva decizii ale CC cu interpretarea acestei formulări – și în anul 2013, și în anul 2015. Și de fiecare dată, CC a explicat că termenul de trei luni se calculează din data validării mandatelor, iar «are dreptul» înseamnă «este obligat».
În decizia din 8 iunie, CC a precizat, de asemenea, că trei luni se calculează din considerentul că o lună = 30 de zile. Eu aș fi calculat altfel, dar eu nu sunt puterea, [care poate lua asemenea decizii].
newsmaker.md
Apropo! Iată deciziile pe care se bazează CC:
Decizia despre interpretarea părții (1) și părții (2) a art. 85 a Constituției Republicii Moldova (dizolvarea Parlamentului)
1 octombrie 2013

73. Curtea Constituțională menționează că, în general, art. 85 are funcția unui mecanism de echilibru în realizarea puterii de stat, care este aplicat pentru a evita și depăși criza parlamentară sau conflictul dintre puterea legislativă și cea executivă.

74. Curtea Constituțională menționează că șeful statului poate avea dreptul discreționar de a dizolva sau de a nu dizolva Parlamentul în cazul în care nu obține votul de încredere din partea Parlamentului doar după expirarea termenului de 45 de zile de la data primei propuneri și doar după respingerea propunerii cu privire la învestire nu mai puțin de două ori până la expirarea termenului de trei luni.

75. În cazul în care Parlamentul nu reușește să formeze Guvernul în termen de trei luni, șeful statului este obligat să dizolve Parlamentul, iar în consecință – dreptul său discreționar de a dizolva Parlamentul devine obligație, în conformitate cu voința legiuitorului constituțional.

constcourt.md
CC s-a referit doar la p. 75 al acestei decizii.

Decizia cu privire la interpretarea părții (1) și a părții (4) ale art. 85 al Constituției Republicii Moldova (dizolvarea Parlamentului)
24 noiembrie 2015

35. Prerogativa șefului statului referitoare la dizolvare. Parlamentul este o garanție constituțională care permite soluționarea și depășirea crizei constituționale.

36. În decizia nr. 30 din 1 octombrie 2013, Curtea Constituțională a menționat:

«72. [...] ținând cont de funcția Președintelui Republicii Moldova ca garanție a suveranității, independenței naționale, unității și integrității teritoriale a țării (art. 77 al Constituției), dizolvarea obligatorie a Parlamentului, prevăzută de partea (5) a art. 78, se aplică mutandis mutandis și în cazurile indicate în art. 85 al Constituției.
73. Curtea Constituțională menționează că, în ansamblu, art. 85 are funcția de mecanism de echilibru în realizarea puterii de stat, care se aplică pentru evitarea și depășirea crizei parlamentare sau a conflictului dintre puterea legislativă și cea executivă.»

37. În contextul practicii anterioare, Curtea Constituțională menționează că în cazul unor încercări nereușite de a forma Guvernul, Președintele Republicii Moldova este obligat să dizolve Parlamentul, la expirarea termenului de trei luni.

constcourt.md
CC s-a referit doar la p. 37 al acestei decizii.
Și mai departe?
Thorbjørn Jagland
Secretar general al Consiliului Europei
E greu să înțelegem ultimele decizii ale CC, se pare, prin prisma Constituției și a dreptului internațional, ele sunt arbitrare. Într-un stat democratic, toți trebuie să respecte Constituția, iar în cazul unor inexactități, este necesar un sfat bun și obiectiv. […] Eu voi solicita în regim de urgență părerea Comisiei de la Veneția cu privre la ultimele decizii ale CC, inclusiv despre condițiile de dizolvare a parlamentului Moldovei.

newsmaker.md

coe.int
Comisia de la Veneția își va expune opinia cu privire la situația din Moldova la 21 iunie.
Text: Olga Gnatcova
Prezentare: Cristina Demian
Foto coperta: Cristina Demian