Moldovenii cheltuiesc mai mult decât câștigă

Venitul mediu al unui locuitor al Moldovei în cel de-al treilea trimestru din al acestui an a constituit 2224,4 lei. Tradițional, cheltuielile au depășit veniturile – 2301 lei, cea mai mare parte a acestora revenind procurării de produse alimentare. Principala sursă de venit pentru majoritatea populației o constituie salariile și pensiile, iar aproximativ 15 la sută dintre locuitorii țării trăiesc din contul transferurilor bănești din străinătate. Aceste date sunt publicate de Biroul Național de Statistică (BNS).

Potrivit statisticii, venitul mediu al unui locuitor al țării în cel de-al treilea trimestru din acest an s-a majorat cu 6,9% comparativ cu perioada similară a anului trecut și a constituit 2224,4 lei. În termeni reali (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum) veniturile populației practic au rămas la nivelul anului precedent.

Cea mai importantă sursă de venit pentru 43,5 la sută din populație o constituie activitatea salarială, după care urmează pensiile și îndemnizațiile sociale – 25,8% (în creștere cu 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut). Veniturile obținute din activitățile pe cont propriu reprezintă 12,4% din veniturile populației, iar 14,6% le constituie transferurile bănești din afara țării.

S-a constatat că veniturile populației din mediul urban au fost, în medie, cu 555,7 lei mai mari comparativ cu veniturile populației din mediul rural. Principala sursă de venit pentru 57,8 la sută din populația urbană o constituie salariile, iar pentru 24,8 la sută – pensiile. În sate, 29,2 la sută din populație au ca sursă principală de venit salariile. Alte 15,2% din săteni obțin venituri din activitatea individuală agricolă. 21,1% din populația localităților rurale este dependentă de transferurile bănești din străinătate. Pensia este principala sursă de venit pentru 26,7% din populația satelor.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populației au constituit, în trimestrul al treilea din anul 2017, 2301 lei, în creștere cu 4,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, în termeni reali (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum) populația a cheltuit în medie cu 2,6% mai puțin. În mod tradițional, cea mai mare parte a cheltuielilor cetățenilor moldoveni este destinată procurării produselor alimentare – 43%. Cheltuielile pentru întreținerea locuinței aun fost de 19,8%, pentru îmbrăcăminte și încălțăminte – 10,8%, pentru serviciile de sănătate – 5,7%. Orășenii cheltuiesc în medie 2718 lei, sau cu 743,9 lei mai mult decât locuitorii din sate.

Autor: Nicolai Paholinitchi
Traducător:

Партнерские ссылки