27.73ºC Chișinău
Duminică 19 mai 2019

Școli scumpe. Pentru ce vor fi cheltuite impozitele noastre în anul 2019. Partea a 2-a

NM continuă să relateze, pentru ce guvernarea va cheltui impozitele noastre în anul 2019. În primul articol, noi am scris, câți bani au fost alocați de către guvern instituțiilor de forță și cu cât s-au majorat cheltuielile acestora comparativ cu anul curent. Noul articol este despre cheltuielile pentru educație: în mod tradițional, acest articol din bugetul de stat este cu cele mai mari cheltuieli.

În anul 2019, guvernarea preconizează să cheltuiască pentru educație 16,1% din bugetul public național (include bugetul de stat și bugetele locale, precum și bugetele de asigurare socială și în medicină). În termeni nominali, aceasta înseamnă aproximativ 0,5 miliarde de lei sau cu 4,3% mai mult decât anul acesta: în 2018, pentru educație, au fost prevăzute 10,7 miliarde de lei, în 2019 – 11,2 miliarde de lei. În același timp, cota acestor cheltuieli în PIB s-a micșorat cu 0,3%: de la 5,6% până la 5,3%.

Pentru educație, se vor cheltui 10,6 miliarde de lei din bugetul de stat. Din acestea, 390 milioane de lei – din surse externe, ceea ce înseamnă de două ori mai mult decât era prevăzut anul acesta. Alte aproximativ 800 milioane de lei, planificate pentru școli și grădinițe, vor fi alocate de autoritățile locale.

În total, cheltuielile pentru educație, incluse în bugetul de stat, vor constitui peste 22%. Aceasta înseamnă mai mult decât cheltuielile prevăzute pentru protecția socială – 20% sau pentru economie – 17,1%.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, cheltuielile pentru educație vor crește, în anul viitor, în legătură cu majorarea salariilor pedagogilor, creșterea mărimii burselor, a normei pentru alimentația unui copil în grădinițe și școli (cu doi lei, până la 28 de lei), achitarea compensațiilor pentru personalul didactic în școli.

Astfel, valoarea de bază pentru calcularea salariilor pedagogilor a fost prevăzută în mărime de 1600 de lei, iar în total, pentru salariile pedagogilor, se preconizează peste 5 miliarde de lei.

Pentru pregătirea profesională a pedagogilor și asigurarea dezvoltării durabile a programelor educaționale la toate disciplinele de studiu sunt prevăzute 28,8 milioane de lei.

În plus, în anul viitor, Ministerul Educației va organiza două olimpiade – Olimpiada Internațională la limba franceză și Olimpiada Balcanică la matematică. Pentru organizarea acestora sunt prevăzute 600 mii de lei.

Pentru asigurarea tuturor elevilor cu manuale, sunt prevăzute 19,2 milioane de lei.

La fel, în buget s-au planificat mijloace pentru reparația căminului Colegiului Tehnic Agricol din satul Svetlîi (Găgăuzia), reparația sălii de sport a Liceului internat republican cu profil sportiv și pentru reparația acoperișului Academiei de Poliție – peste 10 milioane de lei etc.

În anul viitor, va fi continuată reparația grădinițelor și amenajarea blocurilor sanitare în școli – în aceste scopuri, din Fondul de Investiții Sociale vor fi alocate 35 milioane de lei. Sunt prevăzuți bani și pentru deschiderea grupelor noi în grădinițe și majorarea numărului celor existente.

Datorită trecerii instituțiilor de învățământ profesional-tehnic la autonomie financiară, au fost micșorate cheltuielile din buget pentru personalul acestor instituții, cu 644,4 milioane de lei.

Cheltuielile pentru proiectul „Reforma învățământului în Moldova” din mijloacele Băncii Mondiale vor constitui 56,3 milioane de lei, iar cheltuielile totale pentru acest proiect însumează 218,9 milioane de lei. În cadrul acestui proiect, vor fi reparate școli și vor fi implementate standarde educaționale minime în toată țara.

Pentru reforma învățământului profesional-tehnic, vor fi alocate 42 milioane de lei. Acești bani vor fi acordați de Comisia Europeană. În afară de aceasta, datorită investițiilor externe, autoritățile planifică să realizeze încă patru proiecte. Este vorba depre „Susținerea învățământului superior” și „Susținerea învățământului”, care sunt finanțate de guvernul Poloniei (100 milioane de lei), programul românesc de susținere tehnică și financiară a instituțiilor preșcolare (30 milioane de lei) și proiectul Fondului de Investiții Sociale, cu 41 milioane de lei, în cadrul căruia vor fi organizate cursuri de instruire pentru părinții copiilor cu necesități speciale. În afară de aceasta, vor fi reparate școlile de circumscripție și va fi construită o grădiniță specială în Călărași.

De menționat că majoritatea amendamentelor la buget, propuse de deputați, se refereau la propuneri de a aloca bani pentru reparația și construcția unei instituții de învățământ dintr-o anumită localitate din Moldova. Din cele 54 de propuneri, Ministerul Finanțelor a acceptat – totalmente sau parțial – 29. Aproape toate acestea țin de cheltuieli capitale pentru reparația școlilor și a grădinițelor.

De exemplu, la rugămintea deputatului Sergiu Ceauș, vor fi alocate 500 mii de lei pentru reparația grădiniței din Holercani, iar la rugămintea lui Eugen Carpov – 525 mii de lei pentru reparația grădiniței din satul Topala, raionul Cimișlia și a grădiniței din satul Cricova.

De asemenea, Ministerul Finanțelor a acceptat parțial propunerea lui Vladimir Țurcan: pentru reparația blocului de studii al gimnaziului „Dmitrie Cantemir” din Ștefan Vodă, vor fi alocate 0,5 milioane de lei (deputatul a solicitat 1,2 milioane de lei). În același oraș, cu bani din buget, va fi reparată sala de sport a școlii profesionale, la rugămintea lui Igor Vremea, iar la rugămintea Zinaidei Greceanîi, vor fi reparate grupele tehnico-sanitare ale creșei nr. 2 din Briceni. Valentina Buliga a cerut alocarea a 3 milioane de lei pentru reparația grădiniței din satul Pârlița, raionul Ștefan Vodă, însă Ministerul Finanțelor a aprobat în acest scop 1 milion de lei.

În același timp, ministerul a refuzat finanțarea reparației Colegiului „Mihail Ceakir” din Comrat (la rugămintea lui Corneliu Dudnic), reparația capitală a sălii de sport a Liceului „A. Pușkin” din Anenii Noi, finisarea reparației piscinei de la Liceul „Natalia Gheorghiu” din capitală (la rugăminea lui Alexandru Labunț), reparația grădiniței din satul Unguri, raionul Ocnița (la rugămintea Alei Donțu) și reparația Liceului „Baranovschi” din Copceac (la rugămintea lui Fiodor Gagauz) etc.

Autor: Natalia Melnic

Партнерские ссылки