4.9ºC Chișinău
Vineri 19 aprilie 2019

Studenții trăiesc într-o veselie. Poți trăi dintr-o bursă în Moldova?

Poate oare un student să trăiască dintr-o bursă, ce tipuri de burse există în Moldova, cine beneficiază de ele și care este situația în acest sens în țările vecine? NM a decis să afle toate acestea după ce guvernul a anunțat despre majorarea cu 4,9% a burselor, adică cu 15-60 de lei, în funcție de tipul acestora.

Bursele studenților din Moldova vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2019. Guvernul a alocat în acest scop 12,5 milioane de lei. În total, în bugetul pentru acest an sunt prevăzute 255 milioane de lei pentru burse. Acestea sunt acordate studenților care învață cu finanțare bugetară. În afară de bursele de bază, mai există cele majorate, sociale și speciale. Iar acum – despre toate, pe rând.

Ce fel de burse primesc studenții din Moldova

De bază

În majoritatea instituțiilor universitare din Moldova, studenții primesc burse de bază, de trei categorii: minimă – 660 de lei, medie – 715 lei și maximă – 840 de lei (după majorare, acestea vor constitui  690, 750 și 880). În anii terminali de studii, bursele sunt cu 20 la sută mai mari: 792 de lei, 858 de lei și 1008 lei (830, 900 și 1060).

Banii pentru burse sunt distribuiți după cum urmează: statul transferă universităților mijloace -pentru 70% din studenții bugetari. De burse majorate beneficiază 10% din studenții care obțin cele mai bune succese la învățătură, de cea medie – 20%, care au note mai mici, iar restul primesc bursă minimă.

Majorate

Burse majorate cu 20% obțin studenții care învață la specialitățile pedagogice: 792 de lei, 858 de lei și 1008 lei (după majorare, acestea vor fi de 830, 900 și 1060 de lei). Iar în anii terminali, bursele viitorilor pedagogi sunt cu 40% mai mari decât cele de bază: 924 de lei, 1001 lei și 1176 de lei (970, 1050, 1230).

Cu totul alt sistem de acordare a burselor este la Universitatea de Medicină. Aici, toți studenții bugetari din anul întâi primesc câte 660 de lei în prima jumătate de an de studii. Iar după sesiunea de iarnă, bursele sunt distribuite în funcție de nota medie la examene: cea minimă este de 792 de lei, medie – 858 de lei, maximă – 1008 lei. Studenții din anii terminali primesc burse mai mari: 924 de lei, 1001 lei și 1176 de lei.

Sociale

Bursele sociale sunt acordate studenților orfani și celor cu dizabilități (invalizi de gradul întâi și doi), precum și celor din familii cu mulți copii și din familii în care ambii părinți sunt invalizi sau pensionari. Mărimea bursei sociale este de 440 de lei (după majorare, va fi de 465 de lei). Însă de bursele sociale pot beneficia cel mult 10% din numărul total al studenților din cadrul aceleiași instituții.

Speciale

Există câteva burse speciale. Astfel, Bursa Președintelui constituie 1320 de lei (va fi de 1380 de lei). De aceasta beneficiază zece cei mai buni studenți de la toate universitățile din țară. Alți 12 studenți au șansa de a primi Bursa Republicii – 1455 de lei (1525). Mai există și Bursa Guvernului, de 1210 lei (1270). Aceasta este acordată unui număr de 30 de studenți.

Se poate trăi dintr-o bursă în Moldova?

O bursă de bază, medie (750 de lei, după majorare) înseamnă aproximativ 40 la sută din coșul minim de consum: conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2018, acesta a fost, în medie, de 1895,7 lei lunar. La Chișinău și Bălți, acesta este un pic mai mare – 2061 de lei lunar.

Ce fel de burse sunt în România, Ucraina și Rusia

Ucraina

În Ucraina, mărimea unei burse depinde de ratingul și nivelul acreditării universităților. Bursa  minimă, potrivit portalului maanimo.ua, este de  1300 de hrivne (930 de lei), cea majorată – 1600 de hrivne (1020 de lei). De cele mai mari burse beneficiază studenții care învață la specialități tehnice complicate – de la 1536 de hrivne (979 de lei) până la 2036 de hrivne (1298 de lei). Bursa socială constituie 2000 de hrivne (1275 de lei). Aproximativ de aceeași mărime este și Bursa Președintelui – 2200 de hrivne (1403 lei).

Coșul minim de consum în Ucraina constituie 1853 de hrivne (1180 de lei).

România

La Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, bursa minimă este de 630 de lei românești (2570 de lei). Pentru realizările științifice pe care le obțin, bursa studenților poate fi majorată până la 1000 de lei românești (4077 de lei). Menționăm că studenții din România primesc bursă și în timpul vacanței de vară.

La Universitatea București , bursa minimă este de 735 de lei românești (2996 de lei), iar cea maximă – de 840 de lei românești (3424 de lei). De menționat că bursa majorată poate fi obținută de către studenți doar începând cu anul doi de învățământ. Bursa maximă constituie 945 de lei românești (3852 de lei). Aceasta este acordată studenților din anii doi și trei, pentru realizări științifice. Bursa socială acordată în această universitate este de 630 de lei românești (2570 de lei).

La sfârșitul anului 2018, coșul minim de consum în România a fost de 2552 de lei românești (10486 de lei moldovenești).

Rusia

În Rusia, sunt 15 tipuri de burse. Cea de bază, minimă, este de 1633 de ruble (440 de lei), medie – aproximativ 5000 de ruble (1331 de lei), maximă – 7000 de ruble (1864 de lei). Bursa socială este de 2452 de ruble (653 de lei). Mărimea Bursei prezidențiale în Rusia este de la 1400 de ruble (372 de lei) până la 2200 de ruble (586 de lei). Iar Bursa Președintelui și cea a Guvernului este de la 5000 de ruble (1331 de lei) până la 7000 de ruble (1864 de lei). Aceasta este acordată studenților care învață la specialitățile prioritare pentru stat: economie, tehnologii informaționale.

Coșul minim de consum în Rusia (în medie) a fost stabilit, în primul trimestru al anului 2019, la nivelul de 10444 de ruble (2781 de lei).

***
Conform datelor Biroului Național de Statistică numărul studenților din Moldova  s-a micșorat, în ultimii zece ani, cu 41% – de la 126 de mii în anul de învățământ 2005-2006 până la 74 de mii în 2016-2017. În aceeași perioadă, în țară au fost închise șase universități private și a fost deschisă încă una de stat. Astfel, în prezent, în țara noastră funcționează 30 de instituții universitare.

Conform datelor Ministerului Educației, în anul de învățământ 2018-2019, în universitățile din Moldova au fost înmatriculați în anul întâi, Ciclul I Licență, peste 12 mii de studenți, la masterat – aproape 5 mii de studenți. Cea mai mare parte a studenților din anul întâi a fost admisă la studii în bază de contract – 7,7 mii, iar la buget – 4,5 mii. De menționat că locurile bugetare au fost acoperite în proporție de 92% (Ciclul I Licență) și 99% (Ciclul II Masterat). La studiile cu finanțare prin contract au rămas neacoperite 43% și, respectiv,54% din locuri.

Autor: Nadejda Coptu

Партнерские ссылки