8.74ºC Chișinău
Marți 23 aprilie 2019

UE a criticat autoritățle moldovenești pentru nerespectarea standardelor europene în energetică

Secretariatul Comunității Energetice a Uniunii Europene a criticat modificările operate de Moldova în Metodologia de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. În Uniunea Europeană se consideră că modificarea Metodologiei afectează interesele operatorilor de pe piața de distribuție a energiei electrice și influențează independența Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Experții nu exclud faptul că modificările indicate au fost aprobate cu scopul de a elimina Compania Gas Natural Fenosa de pe piața moldovenească.

Secretariatul Comunității Energetice (CE) a Uniunii Europene a adresat autorităților moldovenești o scrisoare deschisă în legătură cu modificarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

Secretariatul a ajuns la concluzia că aceste modificări vin în contradicție cu legislația Comunității Energetice în ceea ce privește calcularea tarifelor pentru energia electrică și asigurarea independenței ANRE.
În afară de aceasta, Secretariatul anunță despre deschiderea unei cauze în legătură cu modificarea metodologiei, deoarece autoritățile moldovenești nu au implementat prevederile și principiile legislației Comunității Energetice.

Demnitarii CE fac referire la Regulamentul de procedură pentru soluționarea litigiilor care prevede că „părților interesate” li se poate acorda acces la dosar și pot prezenta Secretariatului observații scrise cu privire la acest caz în cursul procedurii preliminare.

Modificările Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice au fost aprobate de ANRE în luna februarie curent, iar în luna mai acestea au intrat în vigoare, după ce au fost publicate în „Monitorul Oficial”.

Potrivit mold-street.md, metodologia revizuită afectează recuperarea costurilor operatorilor rețelei de distribuție din contul tarifelor și se referă la pierderile de rețea, rata riscului de țară în calcularea mediei ponderate a costului prelungirii duratei de viață a activelor.

Directorul general al ANRE Tudor Copaci a comunicat pentru NM că instituția a operat modificările în metodologie pentru a aduce actele normative (metodologiile, regulamentele) în concordanță cu noua lege „Cu privire la energia electrică”, care a fost aprobată în luna iulie 2016. Copaci presupune că scrisoarea Secretariatului Comunității Energetice este cauzată de pretențiile acestei instituții față de Compania Gas Natural Fenosa, expuse încă în timpul dezbaterilor asupra modificărilor. „Însă noi acționăm mai întâi de toate în interesul consumatorului, iar după aceasta ținem cont de pozițiile operatorilor. Ei trebuie să reducă pierderile și să calculeze eficacitatea investițiilor lor”, a explicat șeful ANRE.

Potrivit lui Copaci, și experiții FMI au avut aceleași întrebări în timpul recentei vizite la Chișinău,. „Noi le-am explicat totul și întrebarea a fost exclusă”, a specificat Copaci. El a adăugat că ANRE va transmite Secretariatului Comunității Energetice o explicație scrisă și contează pe înțelegerea experților de acolo.

Reprezentanții Gas Natural Fenosa nu au putut răspunde la întrebările NM cu privire la pretențiile companiei față de ANRE în legătură cu modificarea metodologiei de calculare a tarifelor.

Expertul în energetică Sergiu Tofilat, la fel ca și ANRE, consideră că scrisoarea Secretariatului este legată de plângerea adresată de Gas Natural Fenosa Comunității Energetice în legătură cu acțiunile ANRE. „Agenția le-a scăzut rentabilitatea cu un an înainte de expirarea fostei metodologii, deși timp de cinci ani nu trebuia să schimbe regulile jocului. În afară de aceasta, operatorului i-a fost luat dreptul de a include în tarife anumite tipuri de investiții și l-au obligat să respecte pragul factologic al pierderilor permisibile în rețele și nu cel stabilit de metodologie”, a comunicat Tofilat pentru NM.

În opinia sa, creând astfel condiții de activitate neconfortabile pentru operator, ANRE îl impune să plece de pe piață. Respectiv, cineva pune presiune pe ANRE, de aceea au apărut întrebări din partea Secretariatului CE privind independența autorității de reglementare, menționează expertul.

Cu toate acestea, Sergiu Tofilat este parțial de acord cu observațiile Secretariatului Comunității Energetice. În perspectivă imediată, susține expertul, revizuirea metodologiei va permite micșorarea cu 3-5% a tarifelor pentru consumatori, însă în perspectivă de lungă durată va cauza risc pentru țară, deoarece investitorii vor refuza să investească bani în ramura energetică a Moldovei.

Autor: Natalia Melnic

Партнерские ссылки