CNSM propune stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 3100 lei
Full Article 2 minutes read

CNSM propune stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 3100 lei

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a propus stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 3100 lei, începând cu 1 iulie 2021. În acest sens, președintele CNSM, Oleg Budza, a expediat o scrisoare premierului interimar Aureliu Ciocoi și lui Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.

În scrisoare, CNSM vine cu mai multe argumente cu privire la necesitatea majorării cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real pentru a nu permite diminuarea nivelului de trai al populației prin reducerea veniturilor salariale ale lucrătorilor.

„Garanțiile minime în domeniul salarizării sunt destul de reduse, fapt care nu asigură dreptul la un nivel decent de viață lucrătorilor și familiilor lor și nici nu stimulează ocuparea în Republica Moldova, dar contribuie la migrația forței de muncă peste hotare, ținând cont de nivelul de salarizare în alte țări. Republica Moldova, ratificând Carta Socială Europeană (revizuită), și-a asumat obligația de a respecta recomandarea care vizează mărimea salariului minim – 50-60% din salariul mediu pe economie. Astfel, ținând cont că în anul 2020 salariul mediu a constituit 8107,5 lei, ar urma ca cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real să fie de circa 4000 de lei”, a spus Oleg Budza.

Mai mult, CNSM notează că „cuantumul minim garantat a fost stabilit în mărime de 2935 de lei doar începând cu 1 ianuarie 2021, față de 1 mai 2020, cum ar fi trebuit să fie în mod obișnuit. Aceasta a condus la pierderea lunară a venitului salarial al salariaților în mărime de 160 de lei sau 1280 de lei pentru 8 luni ale anului 2020”.

Menționăm că cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabileşte de guvern, după consultarea partenerilor sociali. Acesta se reexaminează anual, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: