Consiliul pentru prevenirea discriminării cere Universității de Medicină să renunțe la noile reguli pentru studenții străini
Full Article 2 minutes read

Consiliul pentru prevenirea discriminării cere Universității de Medicină să renunțe la noile reguli pentru studenții străini

Inițiativa USMF „Nicolae Testemițanu” de a modifica  procedura de admitere la studii și susținere a examenelor pentru studenții străini prin introducerea obligativității de testare a acestora la consumul de substanțe psihotrope este discriminatorie. La această concluzie a ajuns consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Un aviz consultativ în acest sens a fost emis în baza solicitării parvenite de la conducerea universității, informează site-ul egalitate.md. 

Astfel, consiliul notează că deși înțelege că la baza inițiativei era un scop legitim, de a preveni și combate traficul de droguri, măsurile propuse nu pot fi considerate adecvate în contextul educațional.

Potrivit membrilor acestuia, drept condiție obligatorie pentru etapa de admitere la studii și sesiuni de examene trebuie să fie nivelul calificărilor și pregătirii studenților, iar testarea la consumul de substanțe psihotrope nu trebuie să constituie o cerință de a accede la aceste procese pentru nicio persoană.

Mai mult, consiliul atenționează că, această cerință, fiind aplicată doar studenților străini, va genera existența criteriilor diferite de admitere și susținere a examenelor pe criteriu de cetățenie, ceea ce contravine cadrului legal, conform căruia procesul de integrare a străinilor în țara noastră se realizează cu respectarea principiului nediscriminării și al egalității de tratament.

De asemenea, consiliul consideră că în urma aplicării acestor măsuri, ar putea fi generată o percepție eronată în rîndul populației, ea considerând străinii aflați în Republica Moldova ca fiind persoane aflate în conflict cu legea, fără dovezi concludente în acest sens. Acest lucru ar spori riscul discriminării străinilor aflați pe teritoriul țării.

În urma argumentelor expuse, instituția solicită universității să renunțe la această inițiativă, cu informarea ulterioară a publicului larg.

Amintim că rectorul USMF „Nicolae Testemițanu” a anunțat că ar putea înăspri condițiile de admitere pentru studenții străini. Printre măsuri se numără și testarea antidrog, atât în cadrul procesului de admitere la studii, cât şi la fiecare sesiune de examene. Propunerile au fost emise după ce mai mulți tineri, care-și fac studiile la medicină în cadrul instituției, au fost documentați pentru comercializarea ilegală a drogurilor.