Achizițiile medicale vor reveni în MTender. Ce se va mai schimba în 2021?
Full Article 7 minutes read

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, reiterându-și angajamentul față de reforma achizițiilor publice și receptivitatea spre cooperare, a inițiat un dialog cu organizațiile societății civile care ocupă poziții de lider în promovarea dezvoltării unui sistem electronic de achiziții publice transparent.

Întâlnire eficientă

În rezultatul dialogului, în vederea asigurării utilizării transparente și eficiente a resurselor din bugetul național al Republicii Moldova, au fost stabilite priorități clare pentru dezvoltarea sistemului electronic de achiziții publice pentru viitorul apropiat.

 1. În viitorul apropiat, va fi prezentată pentru consultări publice Strategia națională pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice pentru 2021-2024.
 2. În baza acordului între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Centrul pentru Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), a fost creată o echipă competentă să administreze și să dezvolte sistemul electronic de achiziții publice.
 3. În același timp, este important să se țină cont de proiectul de dezvoltare a achizițiilor electronice lansat la începutul anului 2020 de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, în cadrul căruia Ministerul Finanțelor urmează să adopte o decizie privind perspectivele de dezvoltare a sistemului de achiziții electronice.
 4.  Rezultatele testării SIA RSAP MTender efectuate de echipa CTIF demonstrează că sistemul funcționează stabil și, datorită arhitecturii modulare, este adecvat pentru dezvoltare ulterioară și utilizare eficientă.
 5. Echipa CTIF a dezvoltat o platformă electronică pentru pilotarea și dezvoltarea noilor funcționalități de sistem, cum ar fi acordurile-cadru sau cataloagele electronice.
 6. Pentru îmbunătățirea calității termenilor de referință, vor fi consolidate capacitățile și asigurată certificarea profesioniștilor în domeniul achizițiilor publice.

Achizițiile medicale vor reveni în MTender. Ce se va mai schimba în 2021?

În zona de acces

Noile funcționalități ale sistemului SIA RSAP MTender sunt în curs de finalizare. Se planifică că, începând cu luna aprilie 2021, în sistem vor fi disponibile următoarele funcționalități:

 1. Modulul de încheiere a acordurilor-cadru;
 2. Modulul de cataloage electronice;
 3. Modulul electronic de contractare;
 4. Va fi asigurată transparența achizițiilor de valoare mică prin includerea acestora în sistemul SIA RSAP MTender;

Din ianuarie 2021, achizițiile medicale vor reveni în sistemul electronic de achiziții publice[i]

 1. Pentru utilizarea eficientă a sistemului electronic în achizițiile publice medicale, sunt aduse îmbunătățirile necesare funcționalității SIA RSAP Mtender.
 2. De asemenea, se planifică consolidarea capacității angajaților CAPCS de a crește eficiența implementării prevederilor legale, dar și resurselor funcționale oferite de sistemul SIA RSAP Mtender.

Costuri transparente

Ministerul Finanțelor promovează sporirea eficienței controlului, monitorizării și analizei datelor privind  utilizarea resurselor bugetare ale Republicii Moldova. Pentru a realiza aceste obiective, în viitorul apropiat se preconizează:

 1. Asigurarea liberului acces la date în format OCSD prin publicarea interfeței de programare a aplicației (API) și a documentației tehnice necesare pentru utilizarea API;
 2. În viitorul apropiat, se planifică lansarea modulului BI (Business Inteligence) accesibil publicului larg – care oferă o analiză automatizată a datelor din SIA RSAP MTender. Lansarea acestui modul oferă posibilitatea de a analiza datele în funcție de diverse criterii, inclusiv identificarea factorilor de risc în cadrul procedurilor individuale în timp real;

Un exemplu relevant de sisteme de analiză a datelor este versiunea actualizată a http://openmoney.md/ – o platformă pentru analiza beneficiarilor contractelor și a legăturilor dintre participanții la achiziții publice. Acest lucru a devenit posibil datorită datelor deschise din sistemul SIA RSAP MTender și a altor baze de date.

Subiecte deschise

În pofida planurilor și a priorităților stabilite, Ministerul Finanțelor a punctat și unele subiecte deschise care necesită identificare de soluții, cum ar fi:

 • sporirea nivelului de control și a competențelor de aplicare a răspunderii pentru încălcările admise în procesul de desfășurare a achizițiilor publice.
 • asigurarea transparenței și obligativității desfășurării achizițiilor de valoare mică (sub pragul de 50 000 lei) în sistemul electronic de achiziții publice.

Retrospectivă

În procesul de reformare a achizițiilor publice și de implementare a Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-2018, a fost dezvoltat și lansat sistemul electronic de achiziții publice SIA RSAP MTender.

Din octombrie 2018, pentru a spori eficiența și transparența utilizării banilor publici, în toate ministerele și instituțiile de stat din Moldova a fost implementat sistemul electronic de achiziții publice SIA RSAP MTender.

Conform conceptului, SIA RSAP MTender urmează să sprijine întregul proces de achiziții publice – de la planificarea achizițiilor până la efectuarea plăților în contractele de achiziții publice. Implementarea integrală a acestui sistem va permite evitarea utilizării documentelor pe hârtie și transferul complet al procesului de achiziții în format electronic, automatizarea multor procese și reducerea timpului de licitare pentru agențiile guvernamentale și a timpului de așteptare pentru plăți către furnizori și contractori.

Recent, Ministerul Finanțelor a adoptat o serie de documente acte normative importante

·       ORDINUL nr. 72 din 11-06-2020 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții European

·       Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere(link is external) [ii]

·       ORDIN nr. 105 din 08-08-2020 cu privire la aprobarea instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice

·       Reglementări privind procedura de menținere a Registrului de stat al achizițiilor publice, creat de sistemul automat de informații „Registrul de stat al achizițiilor publice” („MTender”). [iii]

·       Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice [iv]

·       ORDIN nr. 146 din 24-11-2020 cu privire la modificarea Formularului standard al Documentului unic de achiziții european, aprobat prin  Ordinul ministrului finanțelor nr.72/2020[v]

[i] LEGEA nr. 23 din 03-03-2019 de modificare a articolului 89 din Legea achizițiilor publice nr. 131/2015 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113085&lang=ro

[ii] Documentul stabilește procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii prin negocieri. Scopul este de a digitaliza procesele de achiziții publice desfășurate prin procedura de negociere și de a elimina problemele existente legate de lipsa de transparență.

[iii] În special, documentul a fost completat cu o prevedere, conform căreia, proprietarii platformelor electronice de achiziții sunt scutiți de taxe pentru utilizarea serviciilor guvernamentale „MPass” (pentru autentificare și control acces în sistem) și „MSign” (pentru semnarea documentelor electronice) în AIS „MTender” »Pentru procedurile de achiziții publice inițiate în conformitate cu Legea achizițiilor publice și procedurile de achiziții publice de valoare mică.

[iv] Documentul oferă claritate în ceea ce privește pregătirea și gestionarea dosarelor de achiziții publice în condițiile de utilizare a SIA RSAP, documentele utilizate de autoritățile contractante în cadrul procedurilor, precum și documentele care se referă la utilizarea sistemului după etapa de atribuire a contractului. Regulamentul prevede că toate informațiile legate de procedura de achiziție publică înregistrată în SIA RSAP SIA fac parte din dosarul de achiziții publice respectiv.

[v] La documentul unic european privind achizițiile publice (DUAE) a fost adăugată o secțiune privind beneficiarul efectiv, ceea ce înseamnă că vor fi accesibile informații privind beneficiarii efectivi al contractelor (nu numai câștigătorul, ci și ofertanții).

Acest articol a fost realizat în parteneriat cu Coaliția organizațiilor societății civile pentru respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: