Efectele adverse
Cum au fost excluse din sistemul achizițiilor publice electronice medicamentele, dispozitivele și echipamentele medicale
Instituțiile publice ar trebui să utilizeze un sistem transparent al achizițiilor electronice. Pentru aceasta militează Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă". Activiștii consideră că datele despre utilizarea banilor publici, deschise și accesibile pentru a fi analizate, împreună cu monitorizarea din partea societății civile, dialogul constructiv și deschis cu autoritățile, disponibilitatea sistemului justiției de a reacționa în cazul încălcărilor ar putea favoriza reducerea nivelului corupției și creșterea eficienței privind utilizarea mijloacelor bugetare în Republica Moldova.
Eficiența utilizării banilor în sistemul de sănătate înseamnă vieți omenești salvate.

Guvernarea deschisă a statului înseamnă luarea deciziilor, utilizarea resurselor publice, responsabilitatea față de societate pentru acțiunile proprii și realizarea reformelor în diferite domenii. Și toate acestea – în mod transparent.

În procesul de reformare a achizițiilor publice și de realizare a Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-2018, aprobat de guvern, a fost elaborat și lansat sistemul achiziții publice electronice SIA RSAP MTender.

Noul sistem, în valoare de 1,2 milioane de euro, a fost implementat din luna octombrie 2018 în toate ministerele și în 2500 de instituții publice din Moldova, pentru a crește eficiența și transparența cheltuielilor banilor publici.

MTender susține întregul proces al achizițiilor publice, de la planificarea achiziției până la plata pentru contractele de achiziții publice. Acest sistem utilizează abordările „zero hârtie", „o singură dată", „ghișeu unic" și reduce timpul pentru licitații pentru instituțiile publice și timpul de așteptare pentru plăți pentru furnizori și contractori.

La mijlocul anului 2020, prin acest sistem s-au anunțat peste 50 000 de comenzi pentru achiziții și s-au încheiat peste 27 000 de contracte. MTender a organizat și prima licitație electronică din Moldova, care reduce riscul falsificării cererilor și promovează concurența onestă și corectitudinea.

Toate aceste avantaje ale utilizării unui sistem de achiziții electronice transparente încă sunt evitate de achizițiile medicale. Când și cum s-a întâmplat acest lucru, cine a participat și care sunt perspectivele de creștere a eficienței achizițiilor medicale – despre toate acestea aflați din textul de mai jos.
7 martie 2019 года
Achizițiile medicale au fost restrase din Mtender
Ignorând principiile activității deschise ale autorităților, fără a publica pe particip.gov.md și pe site-ul Ministerului Finanțelor, fără concluzia instituțiilor anticorupție, în ultima zi a activității sale, Guvernul a adoptat pe propria răspundere Legea nr. 23 pentru modificarea articolului 89 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Modificările aprobate permit ca până la 1 ianuarie 2021, să nu fie utilizat sistemul MTender pentru organizarea achizițiilor publice de medicamente și dispozitive medicale.

Bineînțeles, sistemul actual trebuie să fie dezvoltat pentru a efectua achiziții complexe cu mai multe loturi, inclusiv pentru a semna contracte trilaterale pentru achizițiile medicale centralizate, dar retragerea achizițiilor medicale din sistemul transparent este o măsură absolut extremă și neîntemeiată.

Achizițiile medicamentelor au revenit la vechiul sistem, cu mult mai puțin complex decât MTender. În acest sistem este publicată doar informația generală despre anunțurile privind achizițiile și contractele, iar ofertele se depun în plicuri de hârtie, ceea ce reduce considerabil transparența utilizării banilor publici.
18 martie 2019
„Inițiativa Pozitivă" a emis o declarație prin care și-a exprimat îngrijorarea în legăură cu procesul de dezvoltare a achizițiilor publice electronice
Această îngrijorare era motivată prin neîncrederea față de vechiul mecanism de achiziții, riscurile mari de corupție și prin faptul că în sistemul de sănătate există un deficit acut de medicamente și dispozitive medicale, în același timp, achizițiile centralizate anuale de medicamente și dispozitive medicale se estimează la peste 1,7 miliarde de lei.
22 martie 2019
Asociațiile obștești s-au adresat către președintele Republicii Moldova cu un apel de a nu semna acest proiect de lege
Organizațiile obștești s-au adresat către președintele Republicii Moldova cu un apel de a nu semna proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 131/2015 despre achizițiile publice pe care guvernul l-a aprobat la 7 martie 2019, întrucât acesta subminează transparența desfășurării achizițiilor publice de medicamente și dispozitive medicale, crește riscurile corupției, ceea ce se va răsfrânge negativ asupra calității vieții și a sănătății cetățenilor. Cu părere de rău, însă, acest lucru nu a avut niciun rezultat și legea a fost modificată: achizițiile medicale au fost retrase din MTender.
5 aprilie 2019
La inițiativa Ministerului Finanțelor, a avut loc o întrevedere dedicată MTender
La inițiativa Ministerului Finanțelor, a avut loc o întrevedere în cadrul căreia s-au discutat perspectivele de dezvoltare a sistemului MTender și situația privind retragerea achizițiilor medicale din MTender. La această întrevedere s-au făcut promisiuni că sistemul va fi perfecționat și că achizițiile medicale vor fi întoarse în sistemul electronic transparent. La aceste discuții au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și reprezentanți ai societății civile și ai platformelor comerciale din cadrul MTender.
10 aprilie 2019
Gabriela Cunev, secretar de stat al Ministerului Finanțelor, a oferit un interviu pentru NM despre achizițiile publice și MTender
Secretarul de stat a spus că doi ani (până la 01.01.2021) acordați pentru a aduce până la funcționalitatea necesară și în corespundere cu cerințele CAPCS, constituie un termen mare și este planificat cu rezervă.
16 octombrie 2019
„Inițiativa Pozitivă" a fost inclusă în programul LIFT, destinat pentru reformatorii achizițiilor
O echipă din Moldova, care include reprezentanți ai „Inițiativei Pozitive", ai Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, deputați ai Parlamentului și reprezentanți ai mediului de afaceri, și-a pus scopul de a crește eficiența achizițiilor și de a reduce prețurile medicamentelor în Moldova. În cadrul programului LIFT a fost elaborat un proiect de ordin privind perfecționarea ciclului contractual pentru organizarea achizițiilor centralizate. La fel, echipa a analizat necesitățile CAPCS pentru revenirea la sistemul electronic al achizițiilor și pentru dezvoltarea potențialului.
5 decembrie 2019
La Chișinău au avut loc dezbateri publice despre rezultatele primului an de activitate a MTender
La Chișinău au avut loc dezbateri publice despre rezultatele primului an de activitate a MTender. Însă, până acum nu s-au făcut pași concreți pentru revenirea achizițiilor medicale în MTender. La acest eveniment, „Inițiativa Pozitivă" a prezentat argumente privind importanța revenirii achizițiilor medicale în sistemul electronic transparent.
11 martie 2020
Perspectivele de dezvoltare a achizițiilor publice deschise au fost discutate cu ușile închise
O dezbatere despre viitorul sistemului de achiziții electronice din Moldova a avut loc la Ministerul Finanțelor, cu implicarea celor mai importanți participanți la dezvoltarea acestui sistem. La întrunire au participat reprezentați ai Ministerului Finanțelor, Agenției Achizițiilor Publice, Delegației Uniunii Europene în Moldova, Băncii Mondiale, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, instituțiilor de stat, sectorului civil și mediului de afaceri. Întrevederea a fost organizată cu scopul de a evalua sistemul informațional automatizat MTender.

Pentru a efectua această evaluare, Delegația UE în Moldova a selectat compania „European Dynamics". Se știe că bugetul evaluării sistemului actual și al implementării îmbunătățirilor necesare constituie 1,2 milioane de euro.

În cadrul întrevederii au fost discutate părțile slabe ale sistemului MTender. Acest lucru părea foarte straniu, deoarece se dubla astfel întrevederea de acum un an, în urma căreia a fost elaborată o listă a modificărilor necesare, dar care așa și nu au fost implementate. De ce și cine răspunde pentru aceasta – nu se știe. La fel, îngrijorează faptul că evaluarea și raportul sunt pregătite de compania „European Dynamics", care a elaborat și susține propriul sistem de achiziții electronice. Deci, ea este interesată de promovarea și comercializarea propriului sistem. Acest lucru sugerează un conflict de interese și ridică semne de întrebare privind obiectivitatea evaluării și a recomandărilor.

La întrevedere au participat câțiva reprezentanți ai cumpărătorilor guvernamentali sceptici, care au criticat sistemul actual. Nu-i clar, de ce la o întrevedere cu ușile închise au fost invitați anume acești cumpărători și nu cumpărătorii sau furnizorii care sunt mulțumiți de sistemul MTender.
17 martie 2020
S-a luat decizia cu privire la simplificarea procedurii achizițiilor urgente pentru combaterea COVID-19
La 17 martie, Parlamentul a adoptat decizia cu privire la declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru perioada dintre 17 martie - 15 mai 2020, din cauza pandemiei de COVID-19. În această perioadă, Comisia pentru Situații Excepționale (Comisia) emite ordine privind măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și eliminarea consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19). În special, au fost schimbate temporar procedurile de organizare a achizițiilor publice de echipamente strict necesare pentru prevenirea, reducerea și eliminarea consecințelor pandemiei. Derogând de la prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Comisia a aprobat modificări care permit organizarea achizițiilor publice într-o formă simplificată. Aceste măsuri accelerează achizițiile urgente, însă, de rând cu efectele pozitive, reduce considerabil transparența utilizării mijloacelor bugetare.
31 martie 2020
24 de asociații obștești s-au adresat cu un apel public privind respectarea principiilor de transparență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei
24 de organizații ale societății civile au publicat un apel public privind respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei și consecințelor prognozate ale COVID-19. Din cauza stării de urgență și a pandemiei de COVID-19, medicii și alte grupuri profesionale din Moldova din prima linie în lupta contra pandemiei trebuie să fie asigurați urgent cu toate mijloacele de protecție necesare, iar pacienții – cu tratamentul necesar în cazul tuturor maladiilor. De asemenea, pentru a menține încrederea și siguranța cetățenilor în faptul că autoritățile într-adevăr fac tot posibilul pentru a le salva viața, societatea civilă a îndemnat autoritățile să respecte principiul transparenței și al rațiunii în planificarea și desfășurarea achizițiilor urgente.
09 aprilie 2020
Societatea civilă s-a adresat deschis către autorități în legătură cu înrăutățirea critică a transparenței achizițiilor medicale
Societatea civilă și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a decis să accepte oferte de participare la licitații prin poșta electronică. Aceasta se referă la achizițiile în domeniul sănătății, care nu au nicio legătură cu combaterea COVID-19. Organizațiile din societatea civilă au îndemnat CAPCS să renunțe imediat la orice metodă de a accepta ofertele, iar Guvernul și Comisia pentru Situații Excepționale – să asigure utilizarea transparentă a banilor publici în achizițiile medicale și anume:

 • să publice listele detaliate, caracteristicile tehnice, cantitatea achizițiilor planificate și contractele încheiate pentru achiziția de medicamente, dispozitive medicale și echipament medical, cu indicarea specificației, a numărului și a prețurilor, datele cu privire la furnizări;
 • să oblige Ministerul Finanțelor să modifice de urgență funcționalitatea necesară a sistemului de achiziții publice electronice (MTender) pentru efectuarea achizițiilor medicale prin intermediul acestuia.
23 aprilie 2020
Ministerul Finanțelor a răspuns la apelul societății civile în legătură cu înrăutățirea critică a transparenței achizițiilor
Gabriela Cunev, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, a menționat că transparența utilizării banilor publici este o prioritate pentru minister. Ea a recunoscut importanța și respectarea absolută a obiectivelor ministerului de a îmbunătăți funcționalitatea MTender pentru organizarea achizițiilor medicale, precum și faptul că ministerul dispune de toate resursele necesare în acest scop. De asemenea, Cunev s-a referit în răspunsul său la imperfecțiunile sistemului MTender, dar fără detalii clare și fără un plan de acțiuni privind îmbunătățirea sistemului. În răspuns se mai menționează că achizițiile medicale ar putea reveni la sistemul achizițiilor electronice pe la mijlocul anului 2021, deși în lege este indicat un alt termen – 1 ianuarie 2021.
29 aprilie 2020
Societatea civilă a oferit răspuns Ministerului Finanțelor, despre importanța transparenței și eficienței în achizițiile medicale
În continuarea dialogului deschis, societatea civilă a îndemnat Ministerul Finanțelor:
 • să asigure organizarea achizițiilor de medicamente și dispozitive medicale cu ajutorul unui sistem al achizițiilor electronice transparente (acum – MTender) nu mai târziu de 1 ianuarie 2021;
 • să publice rezultatele detaliate ale evaluării actualului sistem MTender;
 • în baza rezultatelor evaluării, să efectueze consultări publice cu privire la caracteristicile tehnice și utilitatea reabilitării MTender sau elaborarea unui sistem nou.
Sergiu Pușcuța, ministrul finanțelor, a menționat în răspunsul său că achizițiile medicale vor reveni în sistemul electronic de achiziții MTender și de comunicare electronică până la 1 ianuarie 2021, chiar dacă acum două luni, potrivit răspunsulului oferit de minister, revenirea achizițiilor medicale era planificată pentru mijlocul anului 2021.
30 iunie 2020
Societatea civilă a transmis către Ministerul Finanțelor un apel cu solicitarea de a organiza o întrevedere
Organizațiile obștești au cerut o întrevedere cu ministrul, pentru a discuta despre următoarele chestiuni:
 1. Să includă achizițiile de medicamente și dispozitive medicale în sistemul achizițiilor publice electronice transparente (MTender) nu mai târziu de 1 ianuarie 2021;
 2. Să prezinte rezultate detaliate ale evaluării versiunii actuale a MTender;
 3. Să discute planurile și să țină cont de așteptările comunităților obștești privind perspectivele de dezvoltare a achizițiilor electronice în Moldova.
În cazul revenirii activității CAPCS în sistemul achizițiilor electronice transparente, în afară de necesitățile deja menționate privind îmbunătățirea funcționalității, este foarte important să se țină cont de următorii factori:

 • pentru a crește calitatea planificării achizițiilor medicale, să elaboreze și să implementeze în activitatea instituțiilor medicale și a CAPCS sistemul electronic de gestionare a rezervelor de medicamente, echipamentelor și dispozitivelor medicale, sincronizat cu datele despre contractele încheiate în sistemul electronic transparent și datele despre facturile electronice;

 • pentru a crește eficiența procesului de achiziții medicale în sistem, ar trebui să fie îmbunătățită funcționalitatea care ar permite ca în procesul de realizare a achizițiilor medicale de către diferite instituții medicale, înregistrarea manuală a denumirilor mărfurilor să fie înlocuită cu posibilitatea de a alege produsul dintr-o listă statică, sincronizată cu nomenclatorul național al medicamentelor și lista produselor și dispozitivelor medicale;

 • pentru a crește eficiența monitorizării privind executarea contractelor, trebuie să fie asigurată sincronizarea datelor din facturile electronice cu sistemul electronic transparent de achiziții.
Articolul este elaborat în parteneriat cu Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă"
Prezentare: Cristina Demian
Foto: freepik.com

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: