Mituri și adevăruri despre MTender – sistemul electronic de achiziții publice din Moldova
Deja de un an și jumătate, în Moldova funcționează sistemul de achiziții publice electronice MTender, care permite transformarea procesului de achiziții publice din bani publici într-un format electronic transparent. Sistemul achizițiilor electronice (e-achiziții) este unul dintre cele mai eficiente instrumente care contribuie la creșterea transparenței și a eficienței achizițiilor. Trecerea completă la comunicațiile electronice în domeniul achizițiilor publice reduce povara administrativă pentru afaceri. Astfel, se poate obține o economie considerabilă de resurse, timp și potențial administrativ.

De când funcționează acest sistem, au apărut numeroase mituri despre el. Noi vom încerca să le spulberăm cu ajutorul opiniilor experților.
Afirmația nr. 1

Sistemul electronic al achizițiilor previne totalmente corupția în utilizarea banilor publici
Constantin Cearanovski
Membru al Consiliului directorilor OA „Inițiativa Pozitivă"
Exagerat. Niciun sistem electronic modern transparent, cu o funcționalitate avansată, care prezintă toate detaliile de utilizare a banilor publici, nu este capabil să elimine corupția și ineficiența utilizării banilor publici.

Sistemul poate contribui la identificarea practicilor negative, însă dezrădăcinarea corupției înseamnă, în primul rând, transformări instituționale esențiale și nu doar digitalizarea mijloacelor de comunicare. Potrivit datelor Transparency International, Indicele Percepției Corupției în Moldova este considerat foarte ridicat. Conform datelor unui studiu realizat de colegii de la IDIS Viitorul, acțiunile din Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020 au fost realizate, în anul 2019, doar în proporție de 10% și alte 40% din acțiuni au fost îndeplinite parțial. Iar jumătate de acțiuni care au rămas au fost declarate nefinalizate și sistemul electronic nu va îndeplini acest plan de sine stătător. Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă" pledează activ pentru utilizarea unui sistem electronic transparent de achiziții de către autoritățile publice. Noi considerăm că datele despre utilizarea banilor publici, care sunt deschise și ușor de analizat, în corelație cu monitorizarea din partea societății civile, dialogul constructiv și deschis cu autoritățile, disponibilitatea sistemului de justiție de a reacționa în cazurile de abateri, pot reduce corupția și crește eficiența utilizării banilor publici în Republica Moldova. Transparența utilizării resurselor noastre crește probabilitatea ca banii publici, pe care statul îi acumulează și îi cheltuiește, vor fi utilizați eficient și conform necesităților actuale ale societății. În domeniul sănătății, eficiența utilizării banilor înseamnă vieți omenești salvate.

Sistemul electronic de achiziții MTender folosit în Moldova nu este ideal. Deciziile importante încă se află astăzi în stare suspendată și, din cauze necunoscute, nu sunt implementate sarcinile tehnice importante pentru satisfacerea necesităților utilizatorilor sistemului (de exemplu, revenirea achizițiilor medicale în MTender) și sincronizarea funcționalității cu legislația. Dar oricum, în prezent, achizițiile electronice constituie cel mai bun lucru care s-a întâmplat cu transparența utilizării banilor publici în Moldova.
Afirmația nr. 2

Sistemul MTender a permis Moldovei să economisească 483 milioane de lei
Andrei Rogac
Avocat specializat în domeniul dreptului concurențial și achizițiilor publice, consultant juridic al BERD
Adevărat! În lume există numeroase metodologii de apreciere a economiei în interiorul sistemului de achiziții publice. Cineva calculează echivalentul în bani a timpului economisit pentru pregătirea, depunerea și evaluarea ofertelor. Altcineva vede diferența de prețuri ale ofertelor depuse de concurenți. În MTender se utilizează acum metodologia propusă de Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare – evaluarea diferenței dintre valoarea estimată a achiziției și prețul contractului atribuit. O asemenea metodologie este utilizată în mai multe țări și demonstrează câți bani intenționa să cheltuiască o organizație bugetară (adică a planificat și a alocat) și cât a cheltuit după licitație. O asemenea metodologie ar putea avea mai multe aspecte: de exemplu, costuri planificate prea mari sau dimpotrivă, prea mici, ceea ce ar avea ca rezultat cheltuieli suplimentare. Însă în țările cu un nivel înalt al corupției, o asemenea abordare este exactă.

Vedeți, de exemplu, licitațiile fără concurenți – în cazul acestora, aproape întotdeauna valoarea estimată se egalează cu prețul contractului. Dacă nu ar fi sistemul transparent și competitiv MTender, oare nu aceasta ar fi situația și în cazul altor achiziții? Da, este o metodologie neoficială. Da, noi știm că Agenția Achiziții Publice menționează acest lucru cu orice ocazie. La rândul meu, aș sugera tuturor celor care sunt împotriva acestei metodologii să propună pe cea pe care ei o consideră cea mai potrivită.
Serghei Merjan
Expert în achiziții publice
Dar sunt unele aspecte care trebuie menționate. Metodologia de calculare a economiei trebuie să fie justificată. În acest caz, diferența pozitivă dintre suma planificată și cea din contractul semnat nu este o dovadă directă a economiei și nu demonstrează eficiența utilizării mijloacelor bugetare. Având în vedere lipsa de expertiză a majorității organizațiilor în planificarea achizițiilor publice și calcularea valorii estimate, „economia" indicată demonstrează, mai curând, o planificare necalitativă a achizițiilor cu respectarea tuturor procedurilor. Pentru a calcula economia reală sau pierderile, trebuie să se țină cont de alți indicatori, dar și de cheltuielile directe și indirecte pentru utilizarea sistemului.
Afirmația nr. 3

Cel mai bun preț obținut în procesul de achiziții electronice garantează economie pentru buget
Vadim Țurcan
Expert în achiziții publice
Într-o anumită măsură, așa este. Prețul final al achiziției depinde de mai mulți factori. De exemplu, un rol important îl are concurența – cu cât mai mulți ofertanți participă la procedura de achiziție, cu atât e mai mare probabilitatea de a obține niște condiții mai bune. Achizițiile electronice cresc semnificativ competitivitatea în sistem și, respectiv, favorizează reducerea prețurilor. O problemă foarte importantă este planificarea și formarea costului preconizat al achizițiilor. Sistemul electronic simplifică monitorizarea și evaluarea pieței și, deci, contribuie la o planificare mult mai calitativă a licitației. Dacă autoritatea publică a pregătit bine procedura de achiziție, piața poate funcționa și, datorită concurenței și licitației electronice, prețul va scădea. Este foarte importantă instruirea autorităților contractante, ca acestea să aibă o atitudine responsabilă față de planificarea și formarea bugetului achiziției și să profite de toate avantajele sistemului electronic.

Procesul de achiziție electronică garantează reducerea costurilor în elaborarea și evaluarea ofertelor și oferă transparență maximă în cadrul procesului de achiziție publică. Într-un sistem electronic de achiziții publice procesul de monitorizare este mai simplu și oferă rezultate detaliate. Creșterea nivelului de concurență este mai mare într-un sistem de achiziții electronice.
Afirmația nr. 4

Achizițiile publice electronice înseamnă achiziții publice mai durabile
Diana Enachi
Economist / coordonator de proiect IDIS Viitorul
Fals! Achizițiile publice electronice nu înseamnă neapărat achiziții publice durabile. Deși este adevărat că achizițiile electronice reduc semnificativ consumul de hârtie, ceea ce presupune un impact pozitiv asupra mediului, totuși, achizițiile publice durabile înseamnă mult mai mult decât atât. Acestea se referă la un proces prin care autoritățile contractante achiziționează produse, bunuri sau lucrări luând în considerare impactul acestora asupra mediului înconjurător.

Pentru introducerea componentei de durabilitate în procesul de achiziție, o autoritate trebuie să introducă criterii de durabilitate în documentația de atribuire și să aplice criterii de atribuire care iau în calcul costul unui produs pe toata durata ciclului de viață a acestuia. Cu alte cuvinte, analiza costului unui produs presupune următoarele: costurile inițiale de achiziție și cele asociate (costuri de livrare, instalare etc.); costurile de întreținere și funcționare (energie, piese de schimb), perioada de garanție și funcționare, precum și costurile la ultima etapă a ciclului de viață a produsului, cum ar fi costurile pentru scoaterea produsului din uz. Așadar, introducerea achizițiilor electronice nu înseamnă achiziții publice durabile, atât timp cât autoritățile contractante nu includ componenta de durabilitate în procesul de achiziție, începând cu stabilirea criteriilor de durabilitate în documentație de atribuire.
Afirmația nr. 5

Achizițiile publice electronice asigură furnizarea la timp a bunurilor, lucrărilor și serviciilor
Ala Gojan
Vicedirector Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Exagerare. Un sistem electronic poate accelera în mod semnificativ achizițiile și poate simplifica comunicarea între participanți în procesul de achiziții publice. La fel, cu ajutorul datelor din sistemul electronic, poate fi urmărită istoria unui sau altui distribuitor, cât de des a îndeplinit contracte similare, dacă au fost plângeri pe numele acestora etc. Însă multe procese de gestionare a livrărilor sunt în afara sistemului electronic. De exemplu, în situația pandemiei globale de coronavirus, oricare ar fi fost sistemul de achiziții, lanțurile de aprovizionare globale s-au întrerupt în mult mai multe moduri.

Într-o lume modernă, trebuie stabilite cu minuțiozitate relații puternice cu furnizorii. Este necesar să se stabilească și să se demonstreze încredere atât din partea cumpărătorului, cât și a furnizorului. La rândul său, prioritatea principală pentru Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) este de a fi un participant responsabil în procesul de achiziții. Desigur, au fost probleme ce țin de livrarea unor preparate, iar în condițiile pandemiei de coronavirus, unii furnizori ne-au informat despre întârzierea livrărilor de loturi. Cu toate acestea, un exemplu de achiziție de medicamente pentru un program de terapie farmacologică pentru dependența de opioide a demonstrat cât de important este să lucrezi în afara sistemului – datorită acțiunilor coordonate ale multor părți interesate, medicamentele necesare au fost livrate, iar tratamentul grupurilor vulnerabile nu a fost întrerupt.

În temeiul Legii nr. 23 despre modificările articolului 89 al Legii nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice, CAPCS nu utilizează sistemul electronic SIA „RSAP" MTender pentru realizarea achizițiilor publice de medicamente și produse. Însă noi susținem tehnologiile progresiste moderne și imediat ce funcționalitatea sistemului electronic al achizițiilor se va dezvolta în conformitate cu necesitățile CAPCS, vom reveni cu plăcere la acest instrument în activitatea noastră.
Afirmația nr. 6

Sistemul MTender nu oferă date pentru analize. Acesta nu are instrumente analitice pentru întocmirea rapoartelor
Olesea Stamate
Director de proiect, AGER
Fals. Unul dintre principiile de bază ale sistemului MTender este: "toți văd totul". Orice cetățean poate nu numai să vadă toată informația de pe portal – începând cu anunțurile de intenție, sarcinile tehnice și terminând cu ofertele depuse de participanți, deciziile de atribuire a contractului și informațiile despre contracte.

Sistemul mai oferă un acces total, gratuit la datele deschise în timp real. Astfel, orice doritor poate utiliza diferite servicii: instrumente analitice, sisteme ale riscurilor etc. Un exemplu de astfel de serviciu este platforma de monitorizare publică revizia.md, unde funcționează deja indicatorii de risc, inclusiv în baza datelor de pe MTender. Pe baza datelor din sistem, a fost dezvoltat instrumentul de ultimă generație "business intelligence", având la bază software-ul liderului mondial - Qlik Tech. Desigur, astfel de servicii trebuie elaborate și dezvoltate mereu, perfecționând și extinzând continuu funcționalitatea lor. Toți doritorii au posibilitatea de a obține și de a analiza datele despre achiziții.
Publicarea textului a fost coordonată de Andrei Ghilan. Materialul a fost elaborat în parteneriat cu experții în achiziții publice.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: