Moldovenii vor putea merge în România, fără să stea în carantină, cu unele excepții. Care sunt acestea? (UPDATE)
Full Article 3 minutes read

Moldovenii vor putea merge în România, fără să stea în carantină, cu unele excepții. Care sunt acestea? (UPDATE)

Măsura izolării la domiciliu se suspendă pentru moldovenii care intră în România. Informația a fost oferită de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență al României. Autoritățile române au actualizat lista țărilor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Pentru persoanele care vin din aceste state sau zone se instituie măsura carantinei timp de 14 zile.

30 de state sunt incluse pe lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Republica Moldova nu se regăsește în această listă, semnificând ca cetățenii Republicii Moldova, eligibili pentru intrarea în România, nu vor fi plasați în izolare/carantină la intrarea în România.

UPDATE:  Ambasada Republicii Moldova în România a anunțat că e menținută interdicția de intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini cu o serie de excepții.

Cetățenii Republicii Moldova, ca și ai altor state, care nu se încadrează în categoriile de excepții enumerate mai jos nu au dreptul de a intra pe teritoriul României, pe durata stării de alertă.

a) membri de familie ai cetăţenilor români;
b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare;
i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;
k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim şi fluvial;
l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente justificative.
Menționăm că începând cu data de 15 octombrie 2020, s-a prelungit cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul României.

Lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență:

 

Moldovenii vor putea merge în România, fără să stea în carantină, cu unele excepții. Care sunt acestea? (UPDATE)

Amintim că ultima modificare a fost făcută pe 7 octombrie, de când cetățenii Republicii Moldova care au mers în România au putut să evite perioada obligatorie de carantină timp de 14 zile, numai dacă s-au aflat în țara vecină maximum 72 de ore și după ce prezentau un test negativ pentru COVID-19, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul României.

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: