​​​​​​​ANRE a obligat operatorii să compenseze consumatorilor casnici cheltuielile suportate pentru achiziționarea contoarelor de apă
Full Article 3 minutes read

​​​​​​​ANRE a obligat operatorii să compenseze consumatorilor casnici cheltuielile suportate pentru achiziționarea contoarelor de apă

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a interzis operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă să impună consumatorilor casnici să suporte cheltuielile de achiziționare, instalare, exploatare, întreținere, reparație, înlocuire şi verificare metrologică a contoarelor de apă. Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței din 21 septembrie.

Potrivit unui comunicat de presă publicat de ANRE, decizia a fost luată ca urmare a monitorizării respectării de către titularii de licențe care prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare a obligațiilor impuse prin lege. Este vorba de acei consumatori la care operatorii sunt obligați prin lege să achiziționeze, instaleze, exploateze, întrețină, repare, înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele de apă.

Astfel, în termen de până la 31 decembrie 2021, titularii de licențe vizați au fost obligați să compenseze consumatorilor casnici cheltuielile suportate pentru achiziționarea contoarelor de apă din sursele financiare proprii în perioada martie 2019 – septembrie 2021.

„Menționăm că Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare stabilește expres cazurile în care contoarele se achiziționează din contul mijloacelor financiare ale consumatorilor. Or, actul normativ de reglementare nu conține norme derogatorii de la art. 26 alin. (4) al Legii nr. 303/2013, operatorii fiind obligați să îndeplinească atribuțiile în conformitate cu legislația în vigoare. Neincluderea cheltuielilor privind achiziționarea, instalarea, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor de apă la consumatorii casnici în tarifele actuale pentru serviciul public de alimentare cu apă nu scutește titularii de licențe de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de actele normative”, menționează ANRE.

 

De asemenea, în aceeași ședință a fost aprobată prima modificare a planului de investiții al Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. pentru anul 2021, prin suplimentarea valorii acestuia cu 7 110,2 mii lei, astfel încât valoarea totală a planului de investiții va constitui 316 639,6 mii lei. La fel, a fost aprobată lista punctelor fizice de intrare/ieșire și lista grupurilor de puncte de intrare/ieșire ale rețelei de transport al gazelor naturale a SRL „Vestmoldtransgaz”, în scopul aplicării metodei de calculare a prețurilor de referință.

Consiliul de Administrație a luat act de Rapoartele privind rezultatele controalelor tehnice, efectuate în luna august 2021 de către Agenție, pentru asigurarea supravegherii energetice de stat, precum și de Prescripțiile emise pe durata controalelor tehnice în privința încălcărilor ce prezintă pericol iminent pentru viața și sănătatea oamenilor și a dispus emiterea Prescripțiilor în privința abaterilor constatate în Rapoartele privind rezultatele controalelor tehnice, pentru care nu au fost emise prescripții pe durata controlului.

Totodată, a fost aprobată modificarea Hotărârii CA al ANRE nr. 487/2019 din 2019 privind impunerea obligației de serviciu public, prin excluderea furnizorilor care nu mai dețin licențele respective cu desemnarea concomitentă a furnizorului SA „Moldovagaz”, căruia i-a fost impusă obligația de serviciu public de a furniza gaze naturale anumitor categorii de consumatori finali la preț reglementat.

La finalul ședinței au fost reperfectate licențele pentru activitatea de comercializare cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat la stațiile de alimentare, fiind retrasă o licență pentru furnizarea gazelor naturale.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: