DOC Funcționarii publicii nu vor putea primi cadourilor ce depășesc suma de 1000 lei în decursul unui an calendaristic
Full Article 2 minutes read

DOC Funcționarii publicii nu vor putea primi cadourilor ce depășesc suma de 1000 lei în decursul unui an calendaristic

Funcționarii publicii nu vor putea primi cadourilor ce depășesc suma de 1000 lei în decursul unui an calendaristic. Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de lege în acest sens, astăzi, 26 februarie.

În nota informativă a proiectului se anunță că un aspect important al prezentului proiect îl constituie stabilirea limitelor pentru valoarea totală admisă a cadourilor oferite din politeţe sau cu prilejul acțiunilor de protocol.

În acest sens, a fost aprobat și regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor, care determină modul de evidenţă, evaluare, păstrare, utilizare şi răscumpărare a cadourilor oferite din politeţe sau cu prilejul acţiunilor de protocol. Același regulament explică noțiunile de „cadou”, „cadouri admisibile”, „cadouri inadmisibile” „cadouri oferite din politețe” și „cadouri oferite cu prilejul acțiunilor de protocol” și semnificațiile acestora.

Totodată, vor fi exceptate de la procedura de declarare: medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele şi alte obiecte similare, primite în exercitarea funcției. În aceeași categorie intră obiectele de birotică și papetărie recepționate de agenții publici cu ocazia participării acestora la seminare de instruire, conferințe, mese rotunde și alte evenimente similare.

De asemenea, se exclud de la procedura de declarare produsele perisabile și cheltuielile rezonabile plătite de către o organizație necomercială locală sau străină, o entitate publică străină sau locală pentru participarea la o conferință, vizită de studiu, misiune de cercetare sau orice altă întâlnire.

Aceeași sursă menționează că banii aflați în circulație, în monedă națională sau străină, mijloacele și instrumentele financiare de plată nu sunt considerate cadouri admisibile.

Menționăm că evidența cadourilor admisibile și inadmisibile va fi exercitată de o comisie specială. Aceasta va evalua și va returna cadoul admisibil beneficiarului sau va transmite cadoului inadmisibil către autoritatea anticorupţie responsabilă (Centrul Național Anticorupție). Aceeași comisie va menține și actualiza trimestrial pe pagina web a entității publice registrul de evidență a cadourilor admisibile şi beneficiarilor acestora, inclusiv registrul de evidență a cadourilor inadmisibile.

Privind regimul juridic al cadourilor by Maxim Stratan on Scribd

Susțineți-ne cu un LIKE la pagina noastră de Facebook.

x