B.C. „COMERŢBANK” S.A. convoacă Adunarea Generală Anuală a Acționarilor la Viena
Full Article 2 minutes read

B.C. „COMERŢBANK” S.A. convoacă Adunarea Generală Anuală a Acționarilor la Viena

Consiliul Băncii Comerciale „COMERŢBANK«S.A., cu sediul în Republica Moldova, MD-2043, mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, a convocat Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. «COMERŢBANK» S.A., care se va ține cu prezența acționarilor.

Adunarea Generală Anuală va avea loc la ACF Corporate Finance Consulting AG, str. Wipplingerstarsse 34, Top 173, A-1010, Viena, Austria, în data de 21 mai 2024, la ora locală 11:00.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.«COMERŢBANK» S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.«COMERŢBANK» S.A. în anul 2023.

2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. «COMERŢBANK» S.A. privind activitatea în anul 2023.

3. Cu privire la Raportul societăţii de audit pentru anul 2023.

4. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2024 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2023 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C.«COMERŢBANK» S.A. pentru anul 2024.

6. Cu privire la desemnarea unui membru al Consiliului al BC ,,COMERȚBANK” S.A. și stabilirea remunerației membrilor Consiliului al BC ,,COMERȚBANK” S.A.

7. Cu privire la aprobarea modului de desfășurare a adunărilor generale în perioada 2024-2025.

8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.«COMERŢBANK» S.A.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acţionarilor va fi întocmită la data de 08 aprilie 2024.

Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 8 mai 2024 până pe 20 mai 2024 (luni — vineri) între orele 1400 −1700 pe adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova, MD-2043, mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 47. Informaţiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web www.comertbank.md.

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 21 mai 2024, începând cu orele 10.00 şi până la 10.45 la adresa str. Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, Austria, ACF Corporate Finance Consulting AG.

Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea. Acționarii pot informa societatea privind reprezentanții desemnați și împuternicirile lor prin remiterea informației respective la adresa sediului B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1 sau adresele electronice: [email protected], [email protected].

Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și hotărârile primite de AGA, în modul stabilit de actele normative în vigoare.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: