Panouri solare în apartament și în casă. Cât de profitabile sunt, cum pot fi instalate și în cât timp veți recupera investiția. Ghid NM
Full Article 10 minutes read

Panouri solare în apartament și în casă. Cât de profitabile sunt, cum pot fi instalate și în cât timp veți recupera investiția. Ghid NM

Din cauza crizei energetice, în Moldova crește cererea de surse regenerabile de energie. La 21 octombrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a majorat de două ori până la 10% limita de capacitate a centralelor electrice „verzi” care vor fi instalate de consumatorii casnici. Una dintre metodele populare de obținere a energiei verzi o constituie sistemele de panouri solare.

NM a aflat, de câți bani și de cât timp este nevoie pentru a echipa o mică centrală solară acasă, dacă acest lucru poate fi realizat într-un apartament obișnuit și, ce-i mai important, cât de rapid se recuperează o asemenea instalație în condiții noi.

1. Pentru cine este convenabil

În ciuda unui stereotip răspândit, panourile solare pot fi instalate nu doar de proprietarii caselor particulare, dar și de proprietarii apartamentelor, susține Vladimir Ursu, președintele Asociației „Renașterea Rurală”.

De regulă, acest lucru îl realizează locatarii de la etajele superioare, pentru că astfel e mai simplă instalarea comunicațiilor până la centrala de pe acoperiș. Pentru instalarea panourilor solare într-un bloc cu mai multe locuințe este necesară obținerea autorizației de la organizația care administrează blocul (asociație de locatari, cooperativă etc.). În acest caz, proprietarii panourilor solare trebuie să-și asume și obligațiunea de a repara acoperișul ocupat de instalația electrică.

Panouri solare în apartament și în casă. Cât de profitabile sunt, cum pot fi instalate și în cât timp veți recupera investiția. Ghid NM

Centrală solară la o casă particulară, raionul Anenii Noi. Foto: Igor Cecan / NewsMaker

2. Din ce este constituită centrala solară

Centralele solare pot fi divizate în două tipuri:

  • Autonome, unde electricitatea generată este stocată în baterii. De obicei, acestea sunt utilizate acolo unde nici nu există acces la rețeaua electrică. 
  • Rețea de centrale solare, care sunt cu mult mai ieftine datorită absenței bateriilor costisitoare și oferă „surplusul” de energie electrică generată în rețeaua electrică generală. În Moldova se instalează cel mai adesea anume astfel de centrale.

Centralele solare utilizate pentru alimentarea electrocasnicelor sunt constituite, de obicei, din:

  • panouri fotovoltaice, care transformă energia solară în curent electric constant; 
  • un invertor de rețea, care transformă curentul electric constant generat de panouri în curent alternativ utilizat în rețeaua electrică a locuinței; trebuie neapărat să fie echipat cu un mecanism de deconectare a instalației de la rețea, dacă în aceasta este întrerupt curentul electric;
  • un contor bidirecțional, care calculează atât energia electrică consumată, cât și cea furnizată în rețea; 
  • construcție de sprijin.
Panouri solare în apartament și în casă. Cât de profitabile sunt, cum pot fi instalate și în cât timp veți recupera investiția. Ghid NM

Centrală solară la o casă particulară, raionul Anenii Noi. Foto: Igor Cecan / NewsMaker

3. Cum se conectează o centrală particulară la rețeaua generală

Instalarea unei centrale solare nu înseamnă neapărat separarea completă de rețeaua generală. Din anul 2016, în Moldova funcționează Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în care este descris mecanismul de contorizare netă. Datorită acestuia, consumatorii casnici care și-au instalat centrale electrice pentru uz propriu pot să livreze în rețeaua electrică surplusul de energie electrică produsă. Și să primească și compensații pentru aceasta.

Mecanismul de contorizare netă funcționează în modul următor. Când centrala electrică de uz propriu produce mai multă energie electrică decât este necesar într-o gospodărie, surplusul este livrat în rețeaua electrică generală. Atunci când consumatorul are nevoie de mai multă energie electrică decât produce instalația de acasă (de exemplu, noaptea sau iarna, când eficiența panourilor solare este cu mult mai scăzută), consumatorul primește din rețea deficitul de energie electrică.

Dacă un consumator a utilizat timp de o lună mai multă energie electrică decât a livrat în rețea, primește o factură cu diferența de kWh. Iar dacă e invers, chitanța nu vine deloc.

O dată pe an, furnizorul de energie electrică (Premier Energy sau FEE Nord) recalculează energia electrică primită și furnizată unui astfel de consumator. Dacă un consumator a furnizat în rețea, timp de un an, mai mulți kWh decât a primit din rețea, compania îi rambursează diferența. Doar că nu la tariful la energia electrică pentru populație, ci la prețul de achiziție mediu al unui kWh pentru compania furnizoare.

În cadrul mecanismului de contorizare netă, consumatorul are dreptul să instaleze centrale electrice cu o capacitate de până la 100 kW.

4. Care sunt primii pași?

La pregătirea acestui articol, NM a solicitat consultări de la Evghenii Camenșcic, expert în domeniul eficienței energetice și al managementului deșeurilor, precum și de la experții Asociației „Renașterea Rurală”. Aceștia recomandă să fie mai întâi evaluate cheltuielile pentru energie. Și să se clarifice, care aparate „mănâncă” multă energie electrică.

De exemplu, un frigider vechi cu un nivel de consum înalt ar putea să fie înlocuit cu altul nou, lampele de iluminat – cu LED-uri, să se opteze pentru volumul optim al aparatului de încălzire a apei. Dacă după instalarea panourilor solare consumatorul planifică să-și încălzească locuința cu electricitate, ar fi bine să aibă grijă de izolarea termică a casei.

Aceste măsuri vor permite economisirea de kilowați: astfel, panourile solare se vor recupera cu mult mai repede decât capacitatea în surplus a minicentralei solare instalate.

  • Evaluarea capacității

Experții susțin că, pentru a reduce perioada de recuperare, trebuie să fie evaluată corect viitoarea capacitate a centralei electrice casnice. Timp de un an, panourile solare trebuie să asigure, în medie, consumul locuinței. Dar cu cât cantitatea de kWh produsă va fi mai diferită de consumul mediu anual al casei, cu atât investiția se va recupera mai mult timp.

Să afli consumul mediu curent necesar pentru calcule este simplu. Furnizorul indică pe fiecare factură consumul mediu lunar al unei locuințe. Înmulțit cu 12, se poate obține consumul pentru anul precedent.

Următorul pas – trebuie să se determine, câți kWh va produce 1 kWh de putere instalată în regiunea voastră și în tipul vostru de amplasare a panourilor.

Pentru aceasta, poate fi utilizat cardul Global solar map  sau calculatorul oranizației Green City Lab  (acesta va arăta imediat și economisirea lunară, și perioada aproximativă de recuperare).

Se poate face și mai simplu: consumul anual se împarte la 1200. Aproximativ atâția kWh produc în medie panourile solare din Moldova cu capacitatea de 1 kW.

Exemplu: o locuință cu un consum mediu de 200 kWh anual va avea nevoie de 2400 kWh.

2400/1200 = 2 kW – o asemenea capacitate a panourilor solare este suficientă pentru a asigura consumul mediu al locuinței.

  • Acte și termene

Înainte de a începe să adunați actele și, mai ales, să achiziționați echipamentul, experții recomandă să consultați un specialist de profil. Acesta vă va ajuta să pregătiți actele, să alcătuiți o listă a costurilor și să elaborați documentația de proiect.

Pasul nr. 1. Aviz de racordare

Primul document important necesar pentru instalarea panourilor îl constituie avizul operatorului rețelelor electrice. Acesta poate fi obținut în decurs de 10 zile de la depunerea cererii.

În document este indicată viitoarea capacitate a instalației, de aceea compania furnizoare de energie electrică poate cere să fie îndeplinite niște condiții speciale de conectare. E mai bine să completați cererea de obținere a avizului ghidați de un specialist.

Pasul nr. 2. Expertiza locului pentru centrală

Potrivit noilor reguli, toți doritorii de a instala panouri solare acasă trebuie, înainte de pregătirea proiectului, să efectueze o expertiză a rezistenței acoperișului sau a altei construcții pe care vor fi instalate panourile solare.

O asemenea expertiză poate fi efectuată doar de proiectanți autorizați (lista proiectanților, atestați de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale).

Aceasta va costa aproximativ 10 mii de lei. Dacă locuința este nouă și există documentația de proiect pentru acoperiș, efectuarea expertizei poate fi evitată.

Pasul nr. 3. Documentația de proiect

Pentru a pregăti proiectul viitoarei centrale electrice, electricianul autorizat (lista electricienilor autorizați de ANRE) trebuie să pregătească sarcinile tehnice și să le transmită unui proiectant atestat (lista proiectanților atestați de Ministerul Infrastructurii). După elaborarea proiectului, poate fi inițiată montarea echipamentelor.

Merită să fie menționat faptul că nu în toate companiile care instalează panouri solare este un electrician autorizat. Compania poate chiar să-i propună clientului să efectueze toate lucrările fără întocmirea actelor și darea în exploatare. În acest caz, utilizatorul va trebui să întocmească singur, retroacti,v toate actele necesare, ceea ce poate fi mult mai costisitor.

Pasul nr. 4. Raportul tehnic al laboratorului

După montarea echipamentului autorizat de ANRE, laboratorul (lista) trebuie să efectueze măsurările tehnice ale echipamentului instalat.

Pasul nr. 5. Darea în exploatare

După îndeplinirea tuturor formalităților și instalarea echipamentului, sunt invitați reprezentanții companiei operatoare a rețelei electrice (Premier Energy sau FEE Nord), ca să verifice conectarea. Și după aceasta, proprietarul încheie cu respectiva companie un contract de contorizare netă.

Potrivit afirmațiilor lui Andrei Cojocaru, inginer în cadrul Asociației „Renașterea Rurală”, pregătirea actelor și montarea echipamentului ar putea să dureze două-trei săptămâni.

Panouri solare în apartament și în casă. Cât de profitabile sunt, cum pot fi instalate și în cât timp veți recupera investiția. Ghid NM

Andrei Cojocaru, inginer în cadrul Asociației „Renașterea Rurală” (stânga). Fotо: Igor Cecan / NewsMaker

5. Și în privința banilor?

  • Preț

Dacă e să credem calculatorului Green City Lab, investițiile necesare pentru instalarea unei centrale solare de 1 kW vor constitui cca 20 mii de lei.

Potrivit afirmațiilor lui Vladimir Ursu, președintele Asociației „Renașterea Rurală”, costul total al instalării unei centrale solare, luând în calcul achiziționarea echipamentului, întocmirea actelor, montarea și darea în exploatare, ar constitui de la 1200 de euro până la 1500 de euro pentru capacitatea de 1 kW.

Prețul final depinde de componentele selectate, particularitățile conectării, acoperiș sau alte suprafețe pe care vor fi montate panourile. Această sumă include și prețul documentației de proiectare, și îndeplinirea altor formalități conexe. Specialiștii estimează valoarea documentației la 15 mii de lei.

  • Recuperare 

Potrivit specialiștilor, perioada de recuperare a unei instalații alese corect variază de la 6 până la 9 ani.

Aceasta depinde de valoarea componentelor și de lucrări, alegerea corectă a capacității instalației și de tarifele curente la energia electrică.

Exemplu: NM a luat cunoștință de funcționarea unei centrale solare în baza exemplului unei case din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, unde sunt instalate panouri cu capacitatea totală de 3 kW. Pentru o asemenea instalație proprietarii au plătit aproximativ 4500 de euro (84,2 mii de lei).

Pentru a calcula rentabilitatea instalației, trebuie să fie efectuate următoarele calcule:

– 3 kW (capacitatea)* 1200 (cantitatea aproximativă de kWh generată de 1 kW de putere instalată) = 3600 (este cantitatea aproximativă de kWh generată de centrala electrică timp de un an).

– 3600 kWh * 2,64 (tariful actual pentru un kWh) = 9504 lei – atât va economisi centrala timp de un an.

– Urmează ca suma totală de 84,2 mii de lei să se împartă la 9504 = 8,8 ani – aceasta este perioada de recuperare a unei centrale electrice, la tariful actual.

La o asemenea capacitate a instalației electrice, calculatorul Green City Lab prognozează o perioadă de recuperare de până la șase ani.

Termenul de garanție al funcționării panourilor solare este de 25-30 de ani. De obicei, producătorii dau asigurări că, pe parcursul perioadei de garanție, celulele panourilor fotovoltaice vor pierde cel mult 15% din productivitate.

Panouri solare în apartament și în casă. Cât de profitabile sunt, cum pot fi instalate și în cât timp veți recupera investiția. Ghid NM

Centrală solară lângă o casă particulară, raionul Anenii Noi. Foto: Igor Cecan / NewsMaker


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: