Parlamentul dă start concursului pentru funcția de Avocat al Poporului
Full Article 2 minutes read

Parlamentul dă start concursului pentru funcția de Avocat al Poporului

Astăzi, 24 august, demarează concursul pentru funcția de Avocat al Poporului. Persoanele interesate pot depune dosarele la concurs până pe 15 septembrie (inclusiv).

Potrivit Regulamentului, participanții la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții:

a) este cetățean al Republicii Moldova;

b) nu este supus unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

c)  deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;

d) are o vechime în muncă de cel puțin 10 ani și o activitate notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului;

e) se bucură de o reputație ireproșabilă;

f) cunoaște limba de stat;

g) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației de a nu admite manifestări de corupție;

h) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau a fost absolvit de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de grațiere;

i)  nu a fost concediat sau eliberat din funcție din motive imputabile;

j)  nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Dosarele pot fi depuse personal de către candidați, dar și prin poștă (inclusiv electronică). Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele acte (inclusiv cu titlu confirmativ):

După depunerea dosarelor, Comisia specială se va întruni într-o ședință închisă și va decide asupra admisibilității candidaților la proba interviului. Doi dintre candidații care au obținut cel mai mare punctaj la cea de-a doua etapă a concursului, vor fi prezentați Parlamentului. Candidatul care a obținut votul majorității deputaților aleși, va fi numit în funcția de Avocat al Poporului.

În 4 februarie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 4 privind încetarea mandatului Avocatului Poporului înainte de termen. Funcția a devenit vacantă în urma decesului lui Mihail Cotorobai.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: