Maib anunță schimbări în managementul de top al băncii, tranziția către un nou CEO urmând a fi finalizată în iunie 2024
Full Article 7 minutes read

Maib anunță schimbări în managementul de top al băncii, tranziția către un nou CEO urmând a fi finalizată în iunie 2024

Maib, cea mai mare bancă din Republica Moldova, informează despre inițierea procesului de succesiune a CEO-ului. După o perioadă foarte prodigioasă în calitate de CEO, Giorgi Shagidze va da curs unor noi oportunități în carieră, urmând să-și încheie activitatea de CEO al băncii în iunie 2024, după aproape 3,5 ani de mandat. Succesorul în această funcție va fi anunțat în urma desfășurării unui concurs riguros de selecție.

Giorgi Shagidze a aderat la echipa maib în calitate de președinte al Comitetului de Conducere al băncii în februarie 2021. Sub conducerea lui Giorgi, maib a reușit o transformare ambițioasă, rezultând în creșteri ale cotei de piață pe toate segmentele de afaceri, un progress al performanței financiare și la triplarea numărului de utilizatori ai aplicației mobile maibank, consolidând poziția băncii de lider incontestabil al sistemului bancar din Republica Moldova.

Vytautas Plunksnis, Președintele Consiliului băncii:
«Giorgi a condus maib printr-o transformare absolut extraordinară și sunt foarte recunoscător pentru tot ceea ce a realizat împreună cu echipa. Sunt convins că temelia pe care a construit-o ne va servi pentru mulți ani înainte, iar succesorul său va continua cele inițiate bazându-se pe o fundație foarte puternică».

Maib anunță schimbări în managementul de top al băncii, tranziția către un nou CEO urmând a fi finalizată în iunie 2024
Giorgi Shagidze, CEO maib:

«Maib a menținut mereu o poziție puternică pe piață. Am lucrat intens împreună cu echipa pentru a obține realizări continue pe toate ariile, trecând în același timp printr-o transformare substanțială către un model bancar bine pregătit pentru provocările viitorului. Sunt profund recunoscător echipei excepționale de management și tuturor angajaților pentru dedicația extraordinară și sprijinirea obiectivelor noastre comune. Îmi exprim recunoștința clienților noștri pentru parteneriat și acționarilor pentru încrederea acordată. Mă simt onorat să fiu parte din acest parcurs remarcabil și voi continua să admir succesul acestei echipe incredibile».
Vasile Tofan, Președinte al Comitetului de Numiri și Remunerare al Consiliului băncii:
«În calitate de membru al Consiliului băncii, ne vom asigura că CEO-ul succesor se va ridica la standardele foarte înalte stabilite de Giorgi. Am identificat deja o serie de candidați puternici și vom întreprinde toate acțiunile pentru ca noul CEO să aibă suficient timp să lucreze alături de Giorgi pentru o tranziție fluentă».

Activitatea maib în 2021 — 2023: câteva realizări

1. Echipa: Am consolidat echipa, atrăgând noi lideri pentru funcțiile din Finanțe, Business Banking, Resurse Umane, IT și Marketing. Am simplificat structura organizatorică a back office-ului, reducând la trei nivelele de subordonare și schimbând, totodată, aproximativ 40% din membrii echipei de middle management;
2. Poziția pe piață: Am crescut cota de piață în segmentul Retail cu 5 puncte procentuale, ajungând la 33,6% și în segmentul Business Banking cu 16 puncte procentuale, ajungând la 37,9%;
3. Performanța financiară: Estimăm că profitul net în 2023 va depăși cifra din 2019 cu aproximativ 70% (și de peste 2,3 ori rezultatul din 2020), în pofida turbulențelor geopolitice din regiune;
4. Digital și plăți: Am triplat numărul de clienți în aplicația mobilă maibank, ajungând la 550 000, cu 50% din creditele de consum și 60% din depozite emise acum prin aplicația mobilă;
5. Brand: Am modernizat identitatea de brand, inclusiv renovând 90% din rețeaua de sucursale, îmbunătățind semnificativ experiența clienților și simplificând fluxurile de lucru;
6. Guvernare corporativă și risc: Rata creditelor neperformante ale băncii constituie 3,1%, cu un coeficient de acoperire de 156%. Banca a îmbunătățit practicile de guvernare corporativă pentru a se conforma pe deplin cerințelor de guvernare ale Bursei de Valori din Moldova și ale Bursei de Valori din București;
7. ESG: Am dezvoltat o foaie de parcurs ESG pe termen lung, lansând primul raport ESG din țară, cu ambiția de a obține un rating ESG deja în acest an;
8. Agile: Banca s-a transformat într-o organizație agile, cu echipe decentralizate și centrate pe clienți, stimulând viteza de execuție și inovația. Tranziția a fost susținută în continuare de inaugurarea noului sediu central, maib park, unul de referință în Moldova și un spațiu de lucru modern și inovator, pentru a atrage și reține cei mai buni profesioniști.

Maib anunță schimbări în managementul de top al băncii, tranziția către un nou CEO urmând a fi finalizată în iunie 2024
Despre maib

Maib este cea mai mare bancă din Moldova, cu o cotă de piață de 33,8% din depozite și 38.2% din creditele întregului sistem bancar la sfârșitul trimestrului III, 2023. Maib este un creditor disciplinat, cu un NPL de 3,1% și bine capitalizată, cu un CAR de 23% la situația din 30 septembrie 2023. Banca are o importanță sistemică și deservește aproape o treime din populația țării și este unul dintre cei mai mari angajatori private din Moldova, cu peste 2400 de angajați. Din 2018, cel mai mare acționar al maib este un consorțiu, care include Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Invalda INVL, un grup lider de gestionare a activelor din țările baltice și Horizon Capital, un fond privat de investiții axat pe piețele emergente.

Maib initiates CEO transition, to be completed by June 2024
Maib, the largest bank in Moldova, has announced today the start of the CEO succession process. After a very successful tenure as CEO, Giorgi Shagidze will depart the bank in June 2024, nearly three and a half years into his mandate, to pursue a new opportunity. The successor CEO will be announced in due course, following a competitive selection process.

Under Giorgi’s leadership, maib has undergone an ambitious transformation, resulting in market share gains across all business segments, a step up in financial performance and more than tripling of maib’s mobile users, cementing the bank’s position as the undisputed leader of the Moldovan banking system.

«Giorgi has led through a truly extraordinary transformation of maib and I am very grateful for everything he and the team have accomplished. I am confident the foundation he has built will serve us for many years in the future and his successor will continue from a very strong base,» said Vytautas Plunksnis, Chairman of the Supervisory Board.

«Maib has always maintained a strong market position. We have worked together to achieve success across all fronts while undergoing a substantial transformation to a future-proof banking model. I am profoundly grateful to our exceptional management team and all Maibers for exceptional commitment to our ambitious shared goals. I extend my heartfelt gratitude to our clients for their partnership and our shareholders for their trust. Maib is very well positioned to continue strengthening its market position and delivering robust financial results. I am humbled to have been a part of this remarkable journey and will be cheering for the continued success of this incredible team,» commented Giorgi Shagidze.

«As a Board, we will ensure that the successor CEO will rise up to the very high bar set by Giorgi. We have already identified a number of strong candidates and will ensure the incoming CEO will have plenty of time to work alongside Giorgi for a thorough transition,» added Vasile Tofan, Chair of the Nomination and Remuneration Committee.

Maib 2021-2023: select highlights
Team: Strengthened the team, by attracting new leaders for the Finance, SME, HR, IT and Marketing functions. Simplified the head office organization by cutting the number of subordination layers to three, while rejuvenating some 40% of middle management positions;
Market position. Increased retail share by 5 percentage points to 33.6%, and SME share by 16 percentage points to 37.9%;
Financial performance. Net income in 2023 is expected to exceed 2019 figure by circa 70% (and over 2.3 times the 2020 result), despite the geopolitical turbulences in the region;
Digital and payments. Tripled number of mobile customers to 550,000, with 50% of retail loans and 60% of deposits now issued in-app;
Brand. Upgraded the brand identity, including the renovation of 90% of branch-network, significantly upgrading in-store customer experience and simplifying workflows;
Corporate governance and risk. The bank’s NPLs stand at 3.1%, with coverage ratio of 156%. The bank upgraded corporate governance practices to fully comply with both, Moldova Stock Exchange and Bucharest Stock Exchange governance requirements;
ESG. Developed a long-term ESG roadmap issuing the first ESG report in the country, with an ambition to become ESG rated already this year;
Agile. The bank has transformed to an Agile organization, with decentralized teams organized around customers, boosting speed of execution and innovation. The transition has been further supported by the launch of the new head office, maib park, a landmark office building in Moldova and a progressive workspace to attract and retain best talent.

About maib
Maib is the largest bank in Moldova, with a 33.8% share of deposits and 38.2% of loans of the entire banking system at the end of 3Q 2023. Maib is a disciplined lender with NPL ratio of 3.1% and is well capitalised with CAR of 23.0% as of 30 September 2023. The bank is of a systemic importance to the country as it serves almost a third of the population and is the largest private employer in Moldova, with a workforce of over 2,400 people. Since 2018, maib’s largest shareholder is a consortium, which includes the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Invalda INVL, a leading asset management group in the Baltic States and Horizon Capital, a private investment fund focused on emerging markets.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: