Precizările Serviciului Vamal cu privire la introducerea în țară a ajutorului umanitar
Full Article 2 minutes read

Precizările Serviciului Vamal cu privire la introducerea în țară a ajutorului umanitar

În contextul sărbătorilor de iarnă, Serviciul Vamal vine cu unele precizări și informații pentru persoanele interesate de introducerea în Republica Moldova a ajutorului umanitar. Într-un comunicat emis, pe 16 decembrie, Serviciul Vamal amintește că ajutoarele umanitare sunt scutite de TVA, fără drept de deducere, accize, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale.

„Atribuirea statutului de ajutor umanitar se face de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale al RM, care eliberează în acest sens un aviz, în baza scrisorii donatorului ce confirmă că marfa este donată; factura în care se indică denumirea mărfii, unitatea de măsură și prețul acesteia”, mai precizează Serviciul Vamal.

Distribuitorii de ajutoare umanitare prezintă Ministerului, cu cel puțin 15 zile înainte de data introducerii în ţară a ajutorului umanitar, următoarele documente:

-Cererea privind autorizația introducerii în tara a ajutorului umanitar, de modelul aprobat de Minister;

-Actele de constituire ale recepționarului/distribuitorului (copia certificatului de înregistrare, copia buletinului de identitate al persoanei împuternicite pentru primirea ajutorului umanitar);

-Specificația (factura) bunurilor materiale, pentru care se solicită statutul de ajutor umanitar şi introducerea în ţară – în două exemplare;

-Actul care certifică personalitatea (fizică sau juridică) donatorului;

-Planul de distribuire a ajutoarelor umanitare, aprobat de către comisia teritorială sau specializată – în două exemplare. Documentele se prezintă în limba română sau traduse în limba română.

Declararea mărfii care se introduce în țară cu statut de ajutor umanitar se face de către recepționar și anume:   mișcările obștești, organizațiile pacifiste și de apărare a drepturilor omului, comunitățile național-culturale, fundațiile și organizațiile obștești, alte asociații înregistrate ale cetățenilor, etc.

Potrivit legii, pentru unele mărfuri, la introducerea în țară, sunt necesare avize/autorizații de la alte autorități care gestionează domeniul respectiv

 

 

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: